Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (leden 2020)

V úvodu prvního letošního zasedání konaného 30. ledna přivítal předseda Zpč. ÚS Ing. Jan Štípek hosta, jednatele ČRS Ing. Romana Heimlicha, Ph.D. Poté členové výboru, na návrh předsedy, schválili rozšíření programu jednání o bod – projednání návrhů na změny Stanov ČRS.

V rámci kontroly usnesení přijali členové výboru návrh odboru mládeže na rozdělení mimořádné finanční podpory od Západočeského územního svazu pro činnost mládeže ve výši 150 tis. Kč. Z uvedené částky bude 70 tis. Kč použito na podporu sportovní činnosti rybářských kroužků, 55 tis. Kč je vyhrazeno pro nejaktivnější kroužky a 25 tis. Kč bude určeno na vyhlášení nejlepších sportovců z mládežnických kategorií v lovu ryb udicí a rybolovné technice v roce 2020.

Jednatel Martin Bílý předal členům výboru územního svazu seznam členských schůzí (je rovněž k dispozici v informačním systému LIPAN) se žádostí o jejich maximální obsazení. Předseda Ing. Jan Štípek požádal členy VÚS, aby věnovali pozornost zejména účasti v těch MO ČRS, jejichž usnesení členské schůze vykazovalo v minulém roce určité nedostatky.

Na základě požadavku Republikové rady ČRS projednali členové výboru Zpč. ÚS návrhy na změny Stanov ČRS, které došly Radě ČRS.

Vedoucí rybářské stráže Petr Dimitrov okomentoval písemnou informaci o činnosti rybářské stráže v roce 2019. Ve zprávě se, mimo jiné, uvádí, že pět členů profi RS zkontrolovalo v minulém roce 11 276 lovících, udělilo 546 napomenutí a zadrželo 126 povolenek, 32 udic a 26 pytláků. Přibližně 800 členů dobrovolné RS v uplynulém roce zadrželo 138 povolenek. Počet lovících zkontrolovaných dobrovolnou rybářskou stráží v roce 2019 bude znám až po zpracování vrácených sumářů úlovků (v roce 2018 však tito členové RS provedli kontrolu 6 018 lovících). Celkový počet zadržených povolenek stoupl ze 145 v r. 2018 na 264 v r. 2019.

Rybářský technik Ing. Hynek Dort informoval o vývoji členské základny a o prodeji povolenek k rybolovu v roce 2019. Počet členů Zpč. ÚS meziročně vzrostl o 636 (450 dospělí, 70 mládež a 116 děti). Celkový počet členů Zpč. ÚS je 30 351 (26 176 dospělí, 777 mládež, 3 398 děti).

 

Ročních územních, celosvazových a celorepublikových povolenek pro dospělé se prodalo u mimopstruhových o 602 více, u pstruhových pak o 7 méně.

Ekonomka územního svazu Veronika Čečková seznámila členy výboru se zprávou inventurní komise se závěrem, že komise neshledala žádné rozdíly mezi fyzickým stavem a inventurními seznamy.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informaci ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů.

Výbor schválil žádost místní organizace Planá o zařazení nově vyhlášeného rybářského revíru 04 431 135 Lom Pavlovice o rozloze 0,9 ha do společného hospodaření.

Předsedkyně ekonomické komise Martina Vlčková připomněla připravovaný seminář pro účetní místních organizací (proběhne 26. února) a informovala o jeho zaměření.

Pracovnice sekretariátu ÚS Marcela Šímová předložila výboru ke schválení metodický pokyn pro tvorbu propozic k rybářským závodům a následné vyúčtování akce. Dále informovala o probíhající aktualizaci údajů o rybářských kroužcích a o chystaném semináři vedoucích kroužků mládeže místních organizací, který se bude konat dne 22. února 2020.

 

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS