Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (leden 2021)

výbor.jpg

Ilustrační foto

První zasedání výboru Západočeského územního svazu roku 2021 proběhlo kvůli koronavirové epidemii opět formou videokonference.

Úvodním bodem jednání byla informace o činnosti profesionální i dobrovolné rybářské stráže Západočeského územního svazu za rok 2020. Vedoucí profesionální rybářské stráže Petr Dimitrov sdělil, že stráž pracovala v počtu pěti členů, celkem zkontrolovala 11497 povolenek (tj. o 221 více, než v roce 2019) a navštívila 5210 revírů (v roce 2019 navštívila 5211revírů). Její pracovní náplní byla zejména kontrola lovících, ale také kontrola rybářských revírů a jejich zarybnění, označení rybářských revírů, kontrola minimálních zůstatkových průtoků u vodních toků. V roce 2019 udělalo 429 členů dobrovolné rybářské stráže alespoň jeden zápis do povolenky (z celkového počtu cca 700 členů). Dobrovolná rybářská stráž provedla v roce 2019 celkem 6565 zápisů v povolenkách. Data za rok 2020 budou známá až po sumarizaci povolenek.

Foto:Zpč ÚS

Také další bod se týkal ohlédnutí za uplynulým rokem. Ing. Dort okomentoval statistiku prodeje povolenek a vývoje členské základny v roce 2020. Celkově došlo oproti minulým letům k vyššímu nárůstu prodeje členských povolenek. Pokles byl naopak zaznamenán u prodeje nečlenských povolenek. Nárůst prodeje členských povolenek lze z části přičíst současné situaci, kdy v době koronavirové epidemie je rybolov jednou z mála činností, kterou lze bez omezení provozovat. Pokles prodeje nečlenských povolenek, které kupují zejména cizinci (nyní necestují) byl rovněž zapříčiněn pandemií koronaviru. Pozitivní zprávou byl nárůst počtu členů Západočeského územního svazu oproti minulému roku o 737 dospělých, 143 mládeže a 167 dětí do 15 let. Potěšitelný je zejména stále rostoucí zájem dětí o rybařinu.

Předseda Ing. Štípek informoval o nejdůležitějších bodech jednání Republikové rady Českého rybářského svazu. Za zdůraznění stojí intenzivní práce na přípravě nového rybářského informačního systému. https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/727-ze-zasedani-rady-crs-leden-2021

Jednatel M. Bílý vznesl na poradě jednatelů požadavek, aby právní komise Republikové rady ČRS rozšířila připravované stanovisko ke konání členských schůzí a přípravě rozpočtů místních organizací v souvislosti s vládními opatřeními spojenými s epidemií covidu-19 i o činnost dozorčích komisí místních organizací.

Výbor Západočeského územního svazu schválil písemnou žádost MO Štěnovice o zápůjčku ve výši 500 tis. Kč. Částka bude použita na prvotní financování nákupu terénního automobilu Toyota Hilux, sila na krmení, plechové lodě, váhy a vybavení líhně v rámci dotace z Operačního programu rybářství.

Přejeme Vám mnoho krásných a klidných dní nejen u vody!

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS


 

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více