Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (leden 2019)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

první letošní zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS se uskutečnilo 24. ledna 2019.

V rámci kontroly usnesení informovali předseda s jednatelem o podpisu kupní smlouvy na rybníky Dravý 1 a Dravý 2 o výměře 3,2 ha v Malesicích u Plzně, kde již byl územní svaz zapsán Katastrálním úřadem jako vlastník. Jakmile budou vyřešeny všechny nezbytné administrativní záležitosti (např. manipulační řády) a rybníky budou vyhlášeny řádnými rybářskými revíry, bude zahájen rybolov. O termínu budou rybáři informováni na webových stránkách územního svazu. 

Po kontrole usnesení byla na programu zpráva vedoucího rybářské stráže Petra Dimitrova o činnosti profesionální rybářské stráže. Na toto téma chystáme na web samostatný článek, proto nyní jen základní údaje: Územní svaz má 5 členů profi RS, kteří v roce 2018 zkontrolovali 11 918 lovících rybářů, zadrželi 64 povolenek a 23 pytláků.

Následovala informace o vývoji členské základny a prodeji povolenek – v obou případech jsou čísla velmi příznivá: V roce 2018 přibylo do řad západočeských rybářů 300 dospělých členů, 78 dětí do 15 let a 21 mládežníků od 16 do 18 let. Celkový vývoj počtu členů ukazuje následující graf:

 

Za povšimnutí stojí téměř dvojnásobné zvýšení počtu členů ČRS v působnosti Západočeského územního svazu za období zobrazené v grafu.

Příznivý je i vývoj prodeje povolenek k rybolovu - v roce 2018 došlo k navýšení u ročních mimopstruhových povolenek (územních i celosvazových) pro dospělé o 641. Zaznamenán byl však pokles  prodeje ročních pstruhových povolenek pro dospělé o 71. Povolenek pro děti se prodalo celkem o 55 více a o 51 více se jich vydalo zdarma v rámci akce První povolenka pro děti zdarma. Celkový vývoj prodeje ročních povolenek znázorňuje následující graf:

Dále vzal výbor na vědomí zprávu inventurní komise o provedené fyzické inventuře a informaci ekonomické komise o semináři účetních místních organizací, chystaném na 6. března 2019. Ten bude spojen i s prezentací využití informačního systému LIPAN pro účetní MO.

Předseda ing. Jan Štípek přednesl informaci ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů.

Členové výboru vzali na vědomí termínový kalendář odboru mládeže a seznam akcí pořádaných odborem lovu ryb udicí na revírech Západočeského územního svazu.

Na návrh dr. Macha schválil výbor možnost lovu ryb na celoroční mimopstruhové územní a celoroční celosvazové povolenky na revírech Západočeského územního svazu až do 10. ledna následujícího roku. Smyslem tohoto opatření je umožnit rybářům lov na končící povolenku ještě i v prvních dnech dalšího roku a poskytnout jim dostatek času na výměnu povolenky v mateřské místní organizaci. Zároveň by mělo dojít ke zmírnění tlaku na funkcionáře místních organizací k zahájení prodeje povolenek v prvních dnech nového roku. Je však třeba zdůraznit, že povinnost odevzdat úlovkový lístek do 15. ledna zůstává nezměněna.

Členové výboru rozhodli o uvolnění částky 150 tis. Kč ve prospěch dětí a mládeže. Jde o prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje na podporu akce 1. povolenka pro děti zdarma, které by měly podle usnesení výboru cíleně podpořit nové akce pro děti nebo nejaktivnější rybářské kroužky. Výbor uložil odboru mládeže předložit konkrétní návrh na použití uvedené částky.

Člen výboru a předseda MO ČRS Cheb Václav Voříšek upozornil na velký počet neodevzdaných sumářů úlovků ve stanoveném termínu. Členové, kteří svoji povinnost bez závažného důvodu nesplní, musí počítat s následnou sankcí.

Na návrh dr. Macha bylo jednomyslně schváleno zveřejnění funkčních odměn členů výboru Západočeského územního svazu ČRS. Od ledna r. 2019 dochází v souladu s rozpočtem územního svazu k navýšení odměn funkcionářů ÚS o 4%, nově budou činit (v hrubém) 850 Kč/měsíc pro člena výboru územního svazu bez dalších funkcí, v případě člena výboru, který je zároveň předsedou komise nebo odboru 1 500 Kč/měsíc, pro hospodáře 2 000 Kč/měsíc, pro zástupce hospodáře 1 050 Kč/měsíc, pro místopředsedy a jednatele 2 100 Kč/měsíc a předsedu 4 900 Kč/měsíc.

Rybářský technik územního svazu Petr Dimitrov informoval o náhradě škody získané za vytrávení ryb v Kosovém potoce 1 v létě 2018 ve výši 45 tis. Kč. Obdržená částka bude postupně použita na zarybnění postiženého revíru nad zarybňovací plán.

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS