Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (prosinec 2018)

Vážené rybářky, vážení rybáři.

Čtrnáctého prosince zasedal naposledy v letošním roce výbor Západočeského územního svazu ČRS.

V úvodu zasedání obdrželi členové výboru informaci o vložení Stanoviska k dani z nemovitých věcí do informačního systému pro potřebu účetních v místních organizacích sdružených v Západočeském územním svazu. Předsedkyně ekonomické komice Martina Vlčková krátce stanovisko okomentovala a informovala o jednáních s některými MO v souvislosti se zmíněnou daní (jedná se zejména o případy, kdy je rybník veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – potom není pozemek osvobozen od daně z nemovitostí).

Dále jednatel informoval, že v rámci hospodářských závěrek byly všem místním organizacím předány povolenky, členské známky, známky SHR, soupisy revírů a další tiskopisy potřebné pro výdej povolenek, činnost kroužků nebo propagaci. Při jednání se zástupci všech místních organizací bylo provedeno jednoduché proškolení správců informačního systému Lipan ke správě rolí, pomocí kterých se nastavují přístupová práva jednotlivých uživatelů v rámci místních organizací.

Členové výboru byli informováni, že Republiková rada ČRS udělila na základě doporučení územního svazu tři Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS, čtyři Zlaté odznaky a jedno Čestné uznání. Ocenění budou členům, spolu se stříbrnými a bronzovými odznaky udělenými výborem Západočeského územního svazu, předána na členských schůzích v r. 2019.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informaci ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý informoval o poradě jednatelů.

Na základě žádosti Republikové rady ČRS navrhuje výbor Západočeského územního svazu následující zástupce do odborů a komisí zřízených Republikovou radou:

 • Hospodářský odbor - Jaroslav Vogl (hospodář Zpč. ÚS)
 • Hospodářský odbor - pstruhařská sekce - Jaroslav Vogl (hospodář Zpč. ÚS)
 • Odbor čistoty vody a životního prostředí - Ing. Václav Rýdl (předseda odboru čistoty vody a životního prostředí Zpč. ÚS)
 • Ekonomická komise - Martina Vlčková (předsedkyně ekonomické komise Zpč. ÚS)
 • Právní komise – JUDr. Alexander Šíma (místopředseda Zpč. ÚS)
 • Odbor mládeže: Jiří Podskalský (předseda odboru mládeže Zpč. ÚS)
 • Odbor rybolovné techniky: PhDr. Karel Mach (předseda odboru rybolovné techniky Zpč. ÚS)
 • Odbor lovu ryb udicí - sekce plavaná: Václav Louda (předseda odboru lovu ryb udicí Zpč. ÚS)
 • Odbor lovu ryb udicí - sekce přívlač: Daniel Kop (člen odboru lovu ryb udicí Zpč. ÚS)
 • Odbor lovu ryb udicí - sekce feeder: Miroslav Horálek (člen odboru lovu ryb udicí Zpč. ÚS)
 • Odbor lovu ryb udicí - sekce muška: Josef Kanta (člen odboru lovu ryb udicí Zpč. ÚS)

Členové výboru dále projednali žádost Republikové rady o stanovisko ke zřízení nového Odboru lovu ryb udicí – položená v rámci Zpč. ÚS i Republikové rady. Na základě negativního stanoviska Odboru lovu ryb udicí Západočeského územního svazu ČRS výbor sám v rámci Zpč. ÚS sekci položená nezřídí a Republikové radě doporučí návrh zřízení tohoto odboru při Radě neakceptovat.

Výbor vzal na vědomí dopis Miroslava Lukáše zaslaný na Krajský úřad Plzeňského kraje, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Zpč. ÚS a předsedovi ČRS, v němž shledává jako nezákonné zavedení K70 a zákaz lovu ryb na umělou mušku a muškaření na mimopstruhových revírech v době hájení dravců v rámci Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech v užívání Zpč. ÚS ČRS.

Členové výboru byli informováni o vyúčtování dotace MZe č. 89/2018, využité na zarybnění Litické přehrady (revír Radbuza 1B) kaprem, štikou a candátem nad zarybňovací plán. Po odečtení 30% spoluúčasti byla na účet Zpč. ÚS připsána částka 391 tis. Kč. 

Dále jednatel informoval o zahájení správního řízení KÚ Karlovarského kraje ve věci přenechání výkonu rybářského práva v rybářském revíru 431018 Kozí potok 1. Člen výboru Mgr. Platzer stručně informoval o obsahu připravované námitky Zpč. ÚS z titulu stávajícího uživatele revíru. 

Vedoucí rybářské stráže p. Dimitrov informoval členy výboru o záměru zakoupení dvou dalekohledů s termovizí pro potřeby členů profesionální rybářské stráže z již dříve schválených finančních prostředků pro činnost rybářské stráže. Tyty přístroje určené pro 5 členů profesionální rybářské stráže územního svazu výrazně zefektivní prováděné kontroly lovících. 

V závěru poděkoval předseda Ing. Štípek členům výboru za jejich práci v uplynulém období a popřál všem klidné prožití Vánoc.

 

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS