Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (květen 2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

po dvouměsíční vynucené přestávce se 21. května 2020, za dodržení předepsaných „protikoronavirových“ opatření, uskutečnilo zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS. Po kontrole usnesení z minulého zasedání vyslechli členové výboru zprávu ekonomické a dozorčí komise z kontroly hospodaření ÚS a účetní závěrky a schválili účetní závěrku za rok 2019.

Rybářský technik Ing. Hynek Dort stručně okomentoval Rozbor hospodaření za rok 2019.

V rámci přípravy 43. územní konference se výbor usnesl na změně termínu jednání na 30. 9. 2020.

Členové územního svazu, kteří stihli navštívit členské schůze před vyhlášením nouzového stavu, přednesli zprávy z navštívených schůzí místních organizací. Společným jmenovatelem byla nízká účast členů.

V návaznosti na protikoronavirová opatření, která znemožnila konání místních a okresních kol a s ohledem na rozhodnutí Rady ČRS nepořádat národní kolo se členové výboru usnesli na zrušení letošního územního kola dětské soutěže Zlatá udice.

S pořádáním dalších rybářských závodů členové výboru souhlasí, za předpokladu dodržení podmínek stanovených vládou ČR a ministerstvem zdravotnictví.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informace ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů.

JUDr. Alexander Šíma stručně okomentoval pracovní verzi návrhu stanov. Členové výboru kvitovali, že návrh změny Stanov ČRS vychází ze současně platných stanov, a návrh akceptovali jen s několika připomínkami. Mezi nejzásadnější patří požadavek na vypuštění nově zařazeného odst. 1) v § 3 Členství, který omezuje členy a občany ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR. Dalším zásadním je např. požadavek přeformulování nesrozumitelného textu u § 3 odst. 5) složení členského příspěvku.

 

 

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS


Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více