Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (duben 2021)

Výbor 4.jpg

Dne 22. 4. 2021 se konalo formou videokonference další zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS.

Předseda Ing. Štípek přivítal všechny zúčastněné členy výboru a zaměstnance Západočeského územního svazu a přenesl program jednání, který byl následně schválen.

Jednatel Martin Bílý informoval o zprávě odboru čistoty vody a životního prostředí za rok 2020, kterou připravil předseda odboru. Zpráva mimo jiné obsahuje zhodnocení vodohospodářských havárií (u žádné z nich nedošlo k úhynu ryb), informaci o boji s rybožravými predátory a spolupráci s úřady státní správy, zabývá se též záležitostmi, které se týkají malých vodních elektráren a migrací ryb, získanými dotacemi a spoluprací s CHKO Český les a CHKO Slavkovský les.

V dalším bodu technik Ing. Dort přednesl informace týkající se rozboru hospodaření Západočeského územního svazu za rok 2020. Pro rybáře jsou nejdůležitější data z mimopstruhových a pstruhových revírů západočeského kraje: V roce 2020 si rybáři přisvojili na mimopstruhových rybářských revírech celkem 184 029 kusů všech druhů ryb o celkové hmotnosti 277 085 kilogramů. V těchto úlovcích byl nejvíce zastoupen kapr obecný, kterého se ulovilo 113 315 ks o celkové hmotnosti 223 683 kg. Průměrná hmotnost ponechaných kaprů tak představovala 1,97 kg. Z dalších druhů ryb si rybáři na mimopstruhových rybářských revírech přisvojili např.: 3426 kusů lína obecného o hmotnosti 2002 kg; 3260 kusů okouna říčního o hmotnosti 1171 kg; 8597 kusů štiky obecné o hmotnosti 16921 kg; 3966 kusů candáta obecného o hmotnosti 7324 kg.

Na pstruhových rybářských revírech zapsali rybáři do úlovkových lístků celkem 12 473 kusů všech druhů ryb o celkové hmotnosti 5 360 kilogramů. Nejčastěji ulovenou rybou byl pstruh obecný, kterého si rybáři ponechali 6899 kusů o celkové hmotnosti 2069 kg a průměrné hmotnosti 0,3 kg. Z dalších druhů ryb si rybáři na těchto rybářských revírech přisvojili např. 2967 kusů pstruha duhového o hmotnosti 1267 kg, 709 kusů sivena amerického o hmotnosti 341 kg.
Součástí informace byly i výsledky hospodaření na chovných zařízeních místních organizací Západočeského územního svazu: celkový výlovek ryb činil 429 460 kg, celkový přírůstek 253 456 kg a hektarový přírůstek 535 kg. Místní organizace vyprodukovaly 199 tisíc kusů K1, 170 tisíc kusů K2 a více než 328 tun K3. Dále pak 9,4 tuny lína obecného, více než 36 tisíc kusů rychlené štiky obecné, 13 tisíc kusů roční štiky a 44 tisíc kusů ročka candáta obecného.


Ing. Štípek sdělil, že z důvodů vládních nařízení spojených s epidemií Covid 19 není možné konat členské schůze místních organizací. Z uvedených důvodů také neproběl ani aktiv hospodářů.

V dalším bodu jednání Ing. Štípek informoval o nejdůležitějších zprávách ze zasedání Rady ČRS:
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/753-ze-zasedani-republikove-rady-duben-2021

Jednatel Martin Bílý přednesl nejdůležitější body z porady jednatelů. Hlavní informací pro rybáře je, že se v letošním roce neprodlužuje termín pro zaplacení členského příspěvku. Členství na rok 2021 je nutné uhradit do konce měsíce dubna.

Výbor Západočeského územního svazu jednohlasně odsouhlasil podání žádosti o povolení výjimky lovu ryb na 24 hodin v letech 2022 – 2023 na údolních nádržích Skalka, Hracholusky a Litice.

Přejeme Vám příjemné dny!
Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRSChcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více