Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (únor 2021)

Výbor 3.jpg

Dne 18. 2. 2021 se konalo druhé zasedání výboru Západočeského územního svazu v letošním roce. I tentokrát proběhlo kvůli epidemii koronaviru formou videokonference.

Po úvodním přivítání všech zúčastněných a schválení programu jednání, přednesla referentka Západočeského územního svazu Marcela Šímová návrh na doplnění metodiky tvorby propozic ke sportovním akcím. Výbor předložený návrh schválil.

V dalším bodu ekonomka Západočeského územního svazu Veronika Čečková podala informaci o provedené inventuře majetku za rok 2020. Inventurní komise konstatovala, že fyzický stav odpovídá účetnímu.

Předseda Západočeského územního svazu Ing. Štípek konstatoval, že s ohledem na stále platný nouzový stav a špatnou epidemiologickou situaci v České republice nelze zatím stanovit termíny konání členských schůzí místních organizací a proto není možné delegovat zástupce výboru územního svazu, kteří by se schůzí v jednotlivých místních organizacích zúčastnili.

Dále byly předneseny zprávy sportovních odborů a odboru mládeže za rok 2020. Činnost všech sportovních odborů byla poznamenána špatnou epidemiologickou situací a řada akcí tak nemohla být uskutečněna. Výjimkou byl odbor rybolovné techniky (RT), jemuž se přes nepříznivou situaci podařilo uspořádat více jak polovinu plánovaných akcí termínového kalendáře. Předseda odboru RT Dr. Mach uvedl, že je třeba poděkovat všem, kteří se na jejich realizaci podíleli. Dále vyzdvihl, že je nezbytné se i nadále věnovat zejména mládeži, v kategoriích dorostu a seniorů se situace obecně také zhoršuje. Soudobými mládežnickými centry RT jsou v Západočeském územním svazu místní organizace Plzeň 1, Stříbro, Kdyně a Nepomuk. V místní organizaci Kdyně je koncentrováno nejvíce nadějí RT Západočeského územního svazu. Také odboru mládeže se i přes nepříznivou situaci podařilo uskutečnit některé akce, včetně účasti dětí z územního svazu na tradičním letním táboře mládeže Rady ČRS ve Smetanově Lhotě. Odbor mládeže na tuto akci přispívá členům ČRS částku 1.000 Kč na dítě. Největší dětská rybářská soutěž Zlatá udice však musela být úplně zrušena. Předseda odboru lovu ryb udicí p. Louda ve své zprávě konstatoval, že v roce 2020 neproběhl kvůli epidemii koronaviru žádný plánovaný závod.

V další části jednání předseda Západočeského územního svazu přednesl nejdůležitější zprávy ze zasedání Rady ČRS.
Ze zasedání Rady ČRS (únor 2021) (rybsvaz.cz)

Jednatel Martin Bílý informoval o průběhu a nejdůležitějších bodech z porady jednatelů.

Výbor Západočeského územního svazu schválil návrh odboru mládeže na rozdělení mimorozpočtové finanční podpory ve výši 150 tis. Kč Západočeského územního svazu pro odbor mládeže pro rok 2021.

Výbor Západočeského územního svazu rovněž schválil poskytnutí bezúročné půjčky pro místní organizaci Štěnovice z prostředků ČRS, z. s., Zpč. ve výši 500 tisíc na nákup chovného rybníka.

Ing. Votípka oznámil, že v týdnu od 22. 2. 2021 proběhne kolaudace opravy bezpečnostního přelivu rybníka Labuť Žinkovy (v platnosti územní povolenky), poté se začne napouštět. O zarybnění a následném zahájení rybolovu bude veřejnost informována na webových stránkách Západočeského územního svazu.

Přejeme Vám hezké dny i v této nelehké době!

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRSChcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2023.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více