Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (březen 2022)

Logo_Zpc_US_2996_937.png

Dne 17. 3. 2022 se konalo v pořadí třetí zasedání Západočeského územního svazu ČRS v letošním roce.

Předseda Ing. Štípek přivítal všechny zúčastněné a přednesl program jednání, který byl následně schválen.

Předsedkyně ekonomické komise Západočeského územního svazu Martina Vlčková informovala o jednání ekonomické komise, která se sešla v sídle územního svazu 16. 3. 2022. Hlavním bodem schůze byla účetní závěrka územního svazu za rok 2021, kterou komise doporučila výboru územního svazu ke schválení. Protože členové výboru nevznesli k předložené účetní závěrce žádné připomínky, byla následně jednomyslně schválena.

V dalším bodu jednání informoval Petr Dimitrov o zasedání hospodářského odboru Západočeského územního svazu, které se konalo 9. 3. 2022 v sídle svazu. Odbor byl seznámen s výsledky místních organizací dosaženými na rybochovných zařízeních, kdy organizace hospodaří na cca 500 ha vodních ploch. Bylo sloveno 457 ha rybníků s celkovým výlovkem 427 140 kg, přírůstek činil 230 005 kg, což odpovídá produkci 503 kg z 1 ha. Jedná se o nejnižší hospodářský výsledek za posledních 20 let. U chovných pstruhových potoků byla situace v důsledku predačního tlaku vyder, norků a jiných predátorů společně s dalšími nespecifikovatelnými vlivy podstatně horší a výlovek pstruha obecného činil jen 13 321 kusů. Některé místní organizace využívají k odchovu pstruha obecného rybníky a zejména sádky, kde bylo vyloveno 60 552 ks násady pstruha. Dále P. Dimitrov informoval o výsledku zarybnění revírů, rezervy jsou u štiky obecné a lína obecného v důsledku jejich nedostatku na trhu.

V další části jednání se výbor zabýval přípravou 44. územní konference Západočeského územního svazu, která je plánována na 25. 5. 2022.

Dále zazněly dílčí zprávy z členských schůzí místních organizací, kterých se někteří členové výboru zúčastnili jako delegáti. Ve většině místních organizací byla nízká účast členů, směrem k územnímu svazu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předseda Západočeského územního svazu přednesl nedůležitější zprávy ze zasedání Rady ČRS, které se konalo dne 3. 3. 2022.
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/842-ze-zasedani-republikove-rady-brezen-2022

Jednatel Martin Bílý informoval o nejdůležitějších bodech výjezdního zasedání porady jednatelů, která se konala v Praze při konání prodejní rybářské výstavy „For  Fishing”.

Členové výboru schválili zrušení jednodenní územní povolenky pro nečleny od roku 2023. Důvodem změny je nízký prodej tohoto druhu povolenky. Nadále budou v prodeji nečlenské povolenky se sedmidenní a dvoudenní platností, a to jak u dospělých, tak u dětí.

Přejeme Vám krásné nadcházející jarní dny plné sluníčka a zážitků u vody.

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více