Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (únor 2022)

Logo_Zpc_US_2996_937.png

Dne 17. února 2022 se členové výboru Západočeského územního svazu sešli na svém druhém zasedání v letošním roce.

Na úvod předseda Zpč. ÚS Ing. Štípek pogratuloval Ing. Petru Votípkovi k životnímu jubileu.

V návaznosti na vyhodnocení činnosti rybářské stráže, s nímž byl výbor seznámen na lednovém zasedání, rozhodli členové výboru o přijetí nového (šestého) člena profesionální rybářské stráže na poloviční úvazek.  

Dalším bodem jednání byly členské schůze místních organizací. Většinu termínu již MO ČRS nahlásily prostřednictvím informačního systému LIPAN.  Díky zlepšující se epidemiologické situaci v ČR se předpokládá, že členské schůze proběhnou v letošním roce běžným způsobem v obvyklých jarních termínech (pozn.: schůze již proběhla v MO Nepomuk a v MO Plzeň 2). Výbor Zpč. ÚS delegoval na členské schůze jednotlivé členy výboru.

Předseda sportovních odborů a odboru mládeže Dr. Mach přednesl zprávy uvedených odborů za rok 2021. Vyzdvihl výborné výkony západočeských závodníků z řad mládeže v rybolovné technice, kteří dosáhli v loňském roce nejlepších výsledků v historii. Velkou zásluhu na úspěších mají závodníci z MO Kdyně. Dále informoval, že ve dnech 10. – 12. 6. 2022 proběhne v Kdyni mistrovství ČR juniorů a žáků v rybolovné technice.

V dalším bodu jednání referentka Zpč. ÚS Marcela Šímová přednesla zprávu odboru čistoty vody a životního prostředí za uplynulý rok (zprávu zpracoval předseda odboru Ing. Rýdl). V Karlovarském kraji došlo v loňském roce ke dvěma haváriím. V prvním případě došlo ke znečištění vodního toku Černá. Ve druhém případě došlo k havárii u přítoku do Černého potoka. Ani v jednom z těchto případů nebyly zjištěny škody na rybách a věc je v šetření vodohospodářských orgánů. Zpráva z inspekce Plzeňského kraje zatím nebyla předložena.

Ing. Štípek přednesl nejdůležitější zprávy z jednání Rady ČRS, které se konalo 3. 2. 2022. https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/839-ze-zasedani-republikove-rady-unor-2022.

Jednatel Martin Bílý informoval o nejdůležitějších bodech z porady jednatelů, která se konala 17. 2. 2022. Hlavním tématem je stále vývoj nového informačního rybářského systému.

Členové výboru Zpč. ÚS schválili založení nové sekce – položená, která bude zařazena pod odborem lovu ryb udicí.

Přejeme Vám hezké dny.

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více