Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (leden 2022)

Logo_Zpc_US_2996_937.png

První zasedání výboru Západočeského územního svazu roku 2022 proběhlo prezenční formou v sídle svazu, s účastí dvou členů prostřednictvím videokonference.

Před samotným jednáním pogratuloval předseda Zpč. ÚS Ing. Štípek Martině Vlčkové, Dr. Karlu Machovi, Janu Bauerovi a Marcele Šímové k životním jubileím.

V prvním bodu jednání vedoucí profesionální rybářské stráže Petr Dimitrov okomentoval její činnost v uplynulém roce. Hlavní pracovní náplní byla kontrola lovících, kontrola rybářských revírů a jejich zarybnění, označení rybářských revírů, kontrola minimálních zůstatkových průtoků, školení rybářské stráže a společné kontroly rybářské stráže se státní i městskou policií. Pět členů profesionální rybářské stráže zkontrolovalo v průběhu roku 8277 povolenek při 4765 návštěvách revírů. Výsledkem bylo 394 zjištěných přestupků vyřešených na místě napomenutím, 39 zadržených povolenek, 15 zadržených udic a 36 řešených případů pytláctví. Údaje o počtu navštívených revírů a  zkontrolovaných povolenek jsou přesné a doložitelné, protože jsou podloženy údaji z GPS přístroje se čtečkou čárových kódů,  kde jsou zaevidovány čárové kódy všech zkontrolovaných povolenek a je zaznamenáván pohyb stráže u vody při výkonu služby. Ostrahu revírů dále provádí cca 400 aktivních členů dobrovolné rybářské stráže, kteří ročně zkontrolují přes 7 tisíc povolenek.

V dalším bodu informoval Ing. Dort o stavu členské základny a prodeji povolenek k rybolovu v roce 2021 – došlo k nárůstu počtu členů ve všech kategoriích i počtu prodaných povolenek, nejvíce u celosvazových mimopstruhových.

Předsedkyně ekonomické komise M. Vlčková přednesla zprávu inventurní komise o provedené fyzické inventuře za rok 2021, kterou vzal výbor na vědomí.

Ing. Štípek přednesl nejdůležitější zprávy z jednání Rady ČRS, které proběhlo 6. 1. 2022.
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/832-ze-zasedani-rady-crs-leden-2022

Jednatel Zpč. ÚS M. Bílý informoval o hlavních záležitostech z porady jednatelů, která se konala
13. 1. 2022. Nejzásadnějším bodem byla příprava nového rybářského informačního systému, probíhají pravidelná zasedání pracovních skupin (v intervalu 14 dní). V průběhu měsíce prosince a ledna proběhlo dotazníkové šetření mezi místními organizacemi ČRS a pobočnými spolky MRS stran využívání systémů pro různé oblasti agendy správy dat. Všechny organizace Zpč. ÚS dotazník v požadovaném termínu vyplnily a zaslouží si tak poděkování! I zde se pozitivně projevilo, že místní organizace Západočeského územního svazu využívají již jedenáctým rokem sofistikovaný informační systém LIPAN, který územní svaz od roku 2006 samostatně vyvíjel, takže jsou zvyklé na elektronickou komunikaci. Přechod na nově připravovaný svazový informační  systém bude proto v případě našich (a také severočeských a jihočeských MO rovněž využívajících IS LIPAN) výrazně jednodušší, než u některých ostatních územních svazů s různými či dokonce žádnými informačními systémy.

 

Vážení funkcionáři místních organizací, rybářky a rybáři, externí prodejci, věříme, že jste do nového roku vkročili úspěšně! Přejeme Vám hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pohody!

Za Západočeský územní svaz
Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více