Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (listopad 2021)

Dne 18. listopadu 2021 se konalo deváté zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS v letošním roce. Jednání tentokrát neprobíhalo tradičně v prostorách svazu, ale konalo se jako výjezdní v kulturním domě v Plasích. Toto zařízení nebylo vybráno náhodně – výbor územního svazu totiž hledá prostornější  konferenční  místo pro pořádání 44. Územní konference Zpč. ÚS, která by měla (v případě vyhovující epidemiologické situace) proběhnout na jaře příštího roku. A zrekonstruované plaské kulturní středisko se jeví pro tento účel jako vhodné. 

Vedle předsedy ČRS PhDr. Ing. Karla Mach, který je členem výboru územního svazu, se části jednání jako hosté zúčastnili jednatel Rady ČRS Ing. Roman Heimlich, Ph.D. a právník Rady ČRS Mgr. David Zdvořáček, kteří mimo jiné dodatečně pogratulovali jménem Republikové rady ČRS bývalému předsedovi ČRS a současnému místopředsedovi Zpč. ÚS JUDr. Alexanderovi  Šímovi k životnímu jubileu. Dále informovali o aktuálním stavu přípravy jednotného svazového informačního systému  -jsou provedeny potřebné vstupní a zadávací analýzy, v krátké době bude vyhlášen vítěz výběrového řízení na zpracovatele systému, je jmenováno a práci postupně zahajuje deset pracovních skupin pro jednotlivé procesní oblasti systému (jsou složené ze zástupců místních organizací, územních svazů, Moravského rybářského svazu a dalších odborníků na danou problematiku). Úkolem těchto skupin je posoudit připravená zadání jednotlivých funkcionalit informačního systému, identifikovat a pokud možno sjednotit odlišnosti potenciálních uživatelů a v další fázi komunikovat s dodavatelem systému tak, aby správně pochopil a „naprogramoval“ požadavky zadavatele.

Po kontrole usnesení schválili členové výboru plán práce pro příští rok, který počítá s deseti zasedáními výboru a územní konferencí (vše dle aktuální epidemiologické situace).

Místopředseda Zpč. ÚS Michal Blahůšek informoval členy výboru o návrzích místních organizací na vyznamenání jejich členů. Výbor Zpč. ÚS rozhodl o udělení 26 čestných odznaků ČRS III. stupně a 15 čestných odznaků ČRS II. stupně. Výbor dále doporučí Radě ČRS udělení 4 čestných odznaků ČRS I. stupně a propůjčení 2 Medailí za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS.

Ing. Štípek seznámil členy výboru se zásadními body z listopadového jednání Rady ČRS.
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/818-ze-zasedani-republikove-rady-listopad-2021

Jednatel Martin Bílý informoval o nejdůležitějších bodech z porady jednatelů, která se konala
11. 11. 2021. Vedoucím rybářských kroužků je určena informace, že v příštím roce budou opět doplněny výukové materiály.

V dalším bodě výbor Zpč. ÚS rozhodl, na základě žádosti místní organizace Karlovy Vary, o poskytnutí zápůjčky na nákup terénního automobilu.

Výbor dále schválil poskytnutí finanční podpory ve výši 150.000 Kč nad rámec rozpočtu pro odbor mládeže (pro nejlepší rybářský kroužek a nejlepší sportovce) pro rok 2022.

Referentka Marcela Šímová informovala o změně financování nákladů na účast vedoucích letního tábora mládeže pořádaného Radou ČRS ve Smetanově Lhotě, které budou nově uhrazeny příslušným územním svazem podle počtu za územní svaz vyslaných dětí. V té souvislosti výbor rozhodl o zrušení  dosavadního příspěvku Zpč. ÚS ve výši 1000 Kč na každého dětského účastníka tábora přihlášeného územním svazem.  

Přejeme Vám klidné prožití nastávajícího adventního času!
Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více