Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (duben 2024)

Z VÚS.jpg

Dne 18. dubna 2024 se konalo další zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS v letošním roce.

Ing. Štípek přivítal všechny zúčastněné a následně přednesl program jednání, který členové výboru schválili.

V prvním bodu jednatel Martin Bílý informoval o aktivu hospodářů, který se konal 17. dubna 2024 v hotelu Ibis v Plzni. Kromě hospodářů místních organizací se aktivu zúčastnilo pět hostů, kterými byli Ing. Jiří Peterka z oddělení rybářství odboru životního prostředí Plzeňského kraje, ichtyolog Ing. Pavel Vrána Ph.D. z Rady ČRS a Ing. Miloš Holub Ph.D. z agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště CHKO Slavkovský les, dále předseda Západočeského územního svazu Ing. Jan Štípek a jednatel Západočeského územního svazu Martin Bílý.  Ing. Pavel Vrána Ph.D. přednesl velmi zajímavou přednášku o reprodukci candáta v přirozených a umělých podmínkách a podpoře reprodukce ryb v rybářských revírech. Hospodář územního svazu Petr Dimitrov informoval účastníky aktivu o hospodářských výsledcích na chovných rybnících, potocích a líhních a plnění zarybňovacích plánů rybářských revírů za rok 2023. Dále byla projednána distribuce násad a upřesněny požadavky místních organizací na dodávky či odběr plůdku a násad. V závěrečné diskusi se nejvíce hovořilo o problémech způsobovaných rybožravými predátory, zejména vydrou říční. Hospodářům bylo doporučeno co nejvíce žádat o náhradu za způsobené škody na rybí obsádce. V reakci na disproporce v početních stavech vydry mezi údaji uváděnými orgány ochrany přírody a zjištěními rybářů, nabídl zástupce AOPK možnost hlásit výskyt vyder prostřednictvím nálezové databáze AOPK.

V dalším bodu jednání zazněly dílčí zprávy z členských schůzí místních organizací, kterých se zúčastnili někteří členové výboru jako delegáti. Směrem k územnímu svazu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky. Tradičním problémem členských schůzí je velmi nízká účast členů.

Výbor dále projednal přípravu 45. územní konference, která proběhne 29. 5. 2024. Mimo jiné schválil program konference, navrhl členy pracovního předsednictva a předsedy návrhové a mandátové komise.

Ing. Štípek informoval o nejdůležitějších zprávách ze zasedání Rady ČRS, které se konalo 4. 4. 2024.
Ze zasedání Republikové rady (duben 2024) (rybsvaz.cz)

Přejeme Vám hezké jarní dny s krásnými zážitky nejen u vody.

Marcela Šímová, DiS.
referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více