Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (březen 2024)

Z VÚS.jpg

Dne 21. 3. 2024 se v souladu s plánem práce konalo třetí zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS v letošním roce.

Předseda Ing. Štípek přivítal všechny zúčastněné a přednesl program jednání, který byl následně členy výboru schválen.

Předsedkyně ekonomické komise Západočeského územního svazu Martina Vlčková informovala o zasedání ekonomické komise, která se sešla v sídle svazu dne 13. 3. 2024. Hlavním bodem schůze byla účetní závěrka územního svazu za rok 2023, kterou komise doporučila výboru přijmout. Protože členové výboru neměli k předložené účetní závěrce žádné připomínky, a kladné bylo i stanovisko dozorčí komise, byla závěrka následně schválena.

Hospodář Západočeského územní svazu Petr Dimitrov informoval o zasedání hospodářského odboru Západočeského územního svazu, které se konalo 6. 3. 2024 v zasedací místnosti ČRS místní organizaci Mariánské Lázně. Na programu byla prohlídka líhně, rybochovného zařízení a revíru 431 017 Kosový potok 3, podrevír 01 Knížecí. Při vlastním jednání informoval Petr Dimitrov odbor o hospodářských výsledcích a plnění zarybňovacích plánů za rok 2023. Dále hovořil o nejzásadnějších bodech zasedání hospodářského odboru Rady ČRS.

V dalším bodu  vzal výbor územního svazu na vědomí zaktualizované termínové kalendáře sportovních odborů a odboru mládeže na rok 2024.

Byly podány dílčí zprávy z členských schůzí místních organizací, kterých se někteří členové výboru zúčastnili jako delegáti. K územnímu svazu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky, ve většině organizací byla velmi  nízká účast členů. Problémy jsou hlavně s rybožravými predátory – vydra říční, kormorán velký.

Předseda Západočeského územního svazu přednesl nejdůležitější zprávy ze zasedání Rady ČRS, které se konalo dne 7. 3. 2024.
Ze zasedání Republikové rady (březen 2024) (rybsvaz.cz)

Výbor územního svazu schválil udělaní svazových vyznamenání místní organizace Tachov (8 čestných odznaků ČRS III. stupně a 4 čestné odznaky II. stupně).

Petr Dimitrov seznámil výbor s postupem oprav bezpečnostních přelivů na rybnících v Malesicích.

Marcela Šímová podala zprávu o semináři vedoucích kroužků rybářské mládeže, který se konal
2. 3. 2024 v hotelu York v Křimicích. Proběhlo zde velmi přínosné školení první pomoci a záchranářského minima.

Marcela Šímová dále informovala o akci „Otevírání české řeky″ v ZOO Plzeň, která proběhla
16. 3. 2024. Na akci byl opět zapůjčen simulátor lovu ryb od Rady ČRS, s jehož obsluhou již poněkolikáté pomáhal dobrovolník Jaroslav Král. Návštěvníci rovněž obdrželi propagační materiály ČRS.

Přejeme Vám hezké nadcházející jarní dny nejen při rybolovu.

Marcela Šímová, DiS, referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více