Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (únor 2024)

Z VÚS.jpg

Výbor Západočeského územního svazu se sešel 22. února 2024 na svém druhém zasedání v letošním roce.

V rámci kontroly usnesení jednatel Zpč. ÚS Martin Bílý sdělil, že došlo k podpisu pachtovní smlouvy mezi Rybářstvím Třeboň, Hld., a. s. a ČRS, z. s., Zpč. ÚS. Předmětem smlouvy je pronájem 10 rybníků, které budou sloužit jako rybářské revíry v Plzeňském a Karlovarském kraji.
Připravujeme otevření nových rybářských revírů (crsplzen.cz)

Místopředseda územního svazu pro sport a mládež Dr. Karel Mach předložil zprávy sportovních odborů a odboru mládeže za rok 2023. Vyzdvihl nejlepší výkony západočeských sportovců v uplynulé sezóně.

Výbor územního svazu se dále zabýval obsazením členských schůzí místních organizací členy výboru a vyslechl informace o průběhu již proběhlých schůzí. Rovněž se věnoval přípravě květnové územní konference, která bude mimo jiné projednávat úpravu statutu společného hospodaření a rybolovu ve věci revírů místního významu.

Předseda Zpč. ÚS Ing. Jan Štípek přednesl nejdůležitější zprávy z jednání Rady ČRS, které se konalo dne 8. 2. 2024.
Ze zasedání Republikové rady (únor 2024) (rybsvaz.cz)

Martin Bílý informoval o proběhlé poradě jednatelů, která proběhla 15. 2. 2024, řešily se hlavně provozní záležitosti týkající se rybářského informačního systému.

Výbor územního svazu schválil, že v letošním roce budou moci místní organizace podávat návrhy na svazová vyznamenání i v průběhu roku (dosud platil jeden termín ročně). Důvodem jsou možné nepřesnosti v evidenci vyznamenaných, vzniklé při přenosu do nového Rybářského informačního systému.

Marcela Šímová informovala, že 2. 3. 2024 proběhne každoroční seminář vedoucích kroužků rybářské mládeže v Křimicích.

Přejeme Vám příjemné dny.
Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více