Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (leden 2024)

Z VÚS.jpg

Dne 25. ledna 2024 se konalo první zasedání výboru Západočeského územního svazu v letošním roce.

Po kontrole usnesení z minulého jednání okomentoval hospodář územního svazu a vedoucí profesionální stráže Petr Dimitrov její činnost v roce 2023. V uplynulém roce měla profesionální rybářská stráž 6 členů (činnost jednoho z nich byla ukončena k 1. 7. 2023). Pracovní náplní byla kontrola lovících, kontrola rybářských revírů a jejich zarybnění, označení rybářských revírů, kontrola minimálních zůstatkových průtoků, školení RS a společné kontroly s  rybářskou stráží místních organizací, státní i městskou policií. V Karlovarském i Plzeňském kraji proběhla úřední kontrola označení rybářských revírů - řádnému označení revírů musela být opakovaně věnována pozornost a čas ze strany profesionální RS. Celkem profesionální RS prokazatelně vykonala  5 937 návštěv revírů, zkontrolovala 13 017 povolenek, udělila 1 117 napomenutí, zadržela 176 povolenek, 37 udic a 50 pytláků. Činnost každého člena profi RS je monitorována GPS přístrojem se čtečkou čárových kódů, který eviduje pohyb stráže v terénu a zaznamenává číslo každé zadržené povolenky. V oblasti Chebska bude od 1. 4. 2024 působit nově vybraný člen profesionální rybářské stráže.

V dalším bodu informoval rybářský technik Ing. Hynek Dort o stavu členské základny a prodeji povolenek k rybolovu v roce 2023. Západočeský územní svaz evidoval ke konci roku 2023 celkem 32 062 členů, z toho 27 043 dospělých, 1 016 mládeže a 4 003 dětí do 15 let. U dospělých členů došlo oproti loňskému roku k poklesu o 506 členů a u mládeže o 15 členů. V kategorii dětí do 15 let byl naopak zaznamenán nárůst o 99 členů. U některých druhů vydaných povolenek došlo k mírnému poklesu, u některých naopak k mírnému navýšení.

Ekonomka Západočeského územního svazu Veronika Čečková přednesla zprávu inventurní komise o provedené fyzické inventuře za rok 2023, kterou vzali členové výboru na vědomí.

V dalším bodu se výbor územního svazu věnoval přípravě 45. územní konference, která proběhne v měsíci květnu tohoto roku.

Předseda Ing. Jan Štípek zmínil nejpodstatnější  body a závěry jednání Republikové rady ČRS, které se konalo dne 11. 1. 2024.
Ze zasedání Republikové rady (leden 2024) (rybsvaz.cz)

Jednatel Martin Bílý hovořil o nejdůležitějších záležitostech z porady jednatelů konané dne 18. 1. 2024. Jsou připraveny nové testové otázky pro rybářskou stráž, Rada ČRS přislíbila, že budou zveřejněny v sekci testů na www.rybsvaz.cz  nejpozději v květnu letošního roku. Porada jednatelů byla z velké části věnována problematice nového rybářského informačního systému.

Výbor územního svazu vzal na vědomí předběžné termínové kalendáře odboru mládeže, lovu ryb udicí na plavanou a feeder a rybolovné techniky na rok 2024. Termínové kalendáře budou v následujících měsících ještě doplněny o další závody a následně předloženy výboru územního svazu ke schválení.

Předseda komise propagační a výchovné práce Michal Blahůšek informoval, že 23. 1. 2024 proběhlo zasedání komise, na kterém byly projednány návrhy místních organizací na svazová vyznamenání pro rok 2024. Výbor územního svazu následně schválil udělení 8 čestných odznaků ČRS III. stupně a 13 čestných odznaků II. stupně. M. Blahůšek dále podal návrhy na vyznamenání pěti zasloužilých členů  čestnými odznaky ČRS I. stupně, které schvaluje Rada ČRS.

Vážení funkcionáři místních organizací, rybářky a rybáři, doufáme, že jste šťastně vpluli do nového roku, ve kterém Vám přejeme vše dobré!

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více