Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (listopad 2023)

Z VÚS.jpg

Dne 16. listopadu 2023 se konalo již deváté zasedání výboru Západočeského územního svazu v letošním roce.

Předseda Ing. Štípek přednesl program jednání, k němuž nebyly vzneseny žádné připomínky.

V prvním bodu byl schválen návrh plánu práce pro rok 2024, který počítá (mimo schůzí odborů a komisí) s květnovou územní konferencí a deseti zasedáními výboru.

V dalším bodu se hovořilo o návrzích na udělení svazových vyznamenání. Dosud podávaly místní organizace návrhy prostřednictvím informačního systému Lipan, který však končí a v připravovaném novém celosvazovém systému RIS zatím tato funkcionalita není spuštěna. Předseda propagační a výchovné práce Michal Blahůšek informoval o přímo podaném návrhu místní organizace Planá, která navrhla jeden odznak ČRS III. stupně pro pana Pavla Kašpara a dva odznaky ČRS II. stupně pro paní Hanu Jankovou a pana Jaroslava Roučku. Výbor rozhodl o jejich udělení. Návrhy ostatních místních organizací bude komise propagační a výchovné práce, resp. výbor Zpč. ÚS projednávat individuálně po zprovoznění v Rybářském informačním systému.

Ing. Štípek seznámil členy výboru se zásadními body z listopadového jednání Rady ČRS, které se konalo 2. listopadu 2023.
Ze zasedání Republikové rady (listopad 2023) (rybsvaz.cz)

Jednatel Martin Bílý hovořil o proběhlé poradě jednatelů, která se konala 9. listopadu 2023. Velká část jednání byla věnována RIS, v jehož prostředí budou vydávány povolenky k rybolovu pro rok 2024 a rovněž vyznačena úhrada členství pro tento rok (tištěné členské známky jsou zrušeny).

Jednatel Martin Bílý informoval, že na dodatcích k územním soupisům Zpč. ÚS pro rok 2024 je nově natištěn QR kód, který bude sloužit pro stažení soupisu revírů v elektronické podobě a připravovanou mobilní aplikaci.

Byla podepsána kupní smlouva na rybník Kolová v k. ú. Kolová – hráz. Rybník bude v budoucnu sloužit jako nový rybářský revír.

Přejeme Vám příjemné dny!

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více