Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (říjen 2022)

Z VÚS.jpg

Dne 20. října 2022 se konalo letošní již osmé zasedání výboru Západočeského územní svazu.

Předseda Ing. Štípek na úvod přednesl program jednání, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hospodář Západočeského územního svazu Petr Dimitrov informoval o aktivu hospodářů, který se konal dne 19. 10. 2022 v restauraci Kalikovský mlýn v Plzni. Aktivu se zúčastnilo 25 místních organizací a 5 hostů, mezi nimiž byl i Ing. Jiří Peterka z Krajského úřadu Plzeňského kraje, který informoval o kontrolách ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dalším hostem byl Ing. Pavel Vrána Ph.D., ichtyolog  Rady ČRS, který si připravil přednášku o okounovitých rybách. V dalším bodu byli zúčastnění informováni o cenách násadových ryb, povolenek a známek na rok 2023 a distribuci násad do rybářských revírů.  Předseda územního svazu Ing. Štípek informoval o proběhlé konferenci Zpč. ÚS a Republikovém sněmu ČRS. Hovořil také o škodách způsobených vydrou říční. Zmínil i jiné faktory, které mohou mít za následek úbytek ryb v rybářských revírech – malá vodnatost toků, predátoři, méně organiky a více „neviditelného znečištění” - např. léky, psychotropní látky. Upozornil místní organizace, že do zarybnění rybářských revírů jde cca 28 mil. Kč ročně a bude proto probíhat důsledná kontrola zarybnění. Jednatel Zpč. ÚS Martin Bílý informoval o navýšení odměny za vydání povolenky z 25,- Kč na 35,- Kč. K problematice vydry říční dal za příklad kormorána velkého, u kterého boj o náhrady také vypadal beznadějně a v současné době již jeho regulace odstřelem možná je.

V dalším bodu jednatel Martin Bílý nastínil harmonogram hospodářských závěrek, které v letošním roce proběhnou v termínu od 21. 11. do 9. 12. V této době si místní organizace převezmou ceniny i ostatní materiály potřebné pro nadcházející rok.

Ing. Štípek sdělil nejdůležitější body z jednání Rady ČRS, které se konalo 6. 10. 2022:
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/1038-ze-zasedani-republikove-rady-rijen-2022

Výbor Západočeského územního svazu jmenoval své zástupce do odborů a komisí Rady ČRS.

Martin Bílý přednesl zásadní zprávy z porady jednatelů, která se konala 13. 10. 2022 formou výjezdního zasedání v budově ČRS u vodní nádrže Slezská Harta. Stále probíhají intenzivní přípravy nového informačního rybářského systému, který by měl být zprovozněn na podzim příštího roku.

Výbor územního svazu vyhověl žádosti MO Křimice a jmenoval Zdeňka Fleišmana do komise propagační a výchovné práce Západočeského územního svazu.

Dále jmenoval pana Jiřího Pecha ml. a paní Silvii Havlíkovou členy odboru mládeže a pana Davida Nejdla členem odboru rybolovné techniky Západočeského územního svazu.

Dr. Mach informoval o zasedání sportovních odborů a odboru mládeže, které se konalo dne 17. 10. 2022 v sídle Západočeského územního svazu.

Přejeme Vám příjemný podzimní čas!

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více