Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (září 2022)

Z VÚS.jpg

Po dvouměsíční letní pauze se 22. 9. 2022 opět sešel výbor Západočeského územního svazu ČRS.  Jednání probíhalo v sídle svazu.

Po schválení programu schůze výbor postupně projednával jednotlivé body.

Hospodář územního svazu Petr Dimitrov informoval o prvním zasedání nově jmenovaného hospodářského odboru, které proběhlo 13. září 2022.  Po představení nových členů hospodář všechny seznámil s chystanými změnami v soupisech rybářských revírů na rok 2023. Novinkou bude zákaz vysazování a lovu na invazní druhy ryb (střevlička východní, slunečnice pestrá). Dále konstatoval, že dojde k vyjmutí revírů - podrevír 01 Studánka z revíru Kozí potok 1, podrevír 01 Odval z revíru Radbuza 1C, rybník Vícenice. Naopak dojde k vložení revírů Velká Libava č. 2, Komáří jezera, Velký rychnovský rybník (RMV), Míčův a Štěpánkův lom. Přečíslované budou revíry Otínský rybník – 431 143 a Pickrov – 431 139. Hospodářský odbor dále projednával  vliv navýšení hodnoty známky SHR od roku 2023 na 700 Kč (rozhodla o něm poslední územní konference) na příjmy produkčních místních organizací a také návrh cen násad pro příští rok. Aktiv hospodářů se bude konat 19. října 2022.

V dalším bodu ekonomka Západočeského územního svazu Veronika Čečková informovala o zasedání ekonomické komise, které se konalo v sídle svazu dne 14. září 2022.  Hlavním bodem bylo jednání o návrhu rozpočtu Západočeského územního svazu na rok 2023. Nejzásadnější informací pro rybáře je, že v příštím roce dojde ke zvýšení cen členských známek i povolenek. Členská známka pro dospělé se na základě rozhodnutí  XIX. Republikového sněmu ČRS konaného 24.9.2022 zvýší o 200 Kč, její nominální hodnota bude 700 Kč, členská známka pro mládež, ZTP pak o 100 Kč, její prodejní cena bude 300 Kč a u dětské členské známky dojde k nárůstu o 50 Kč na hodnotu 150 Kč. Roční územní povolenka pro dospělé (mimopstruhová i pstruhová) se bude v příštím roce prodávat za 1600 Kč - po třech letech cenové stagnace se jedná o zvýšení o 200 Kč. Cena roční povolenky pro mládež a ZTP vzroste o 100 Kč, její prodejní cena bude činit 800 Kč. U dětské povolenky dojde k navýšení o 50 Kč, tzn. na 300 Kč. Hostovací týdenní povolenka se zdraží o 200 Kč, tedy na 800 Kč. Měsíční povolenka bude z důvodu minimálního prodeje zrušena.


Předseda Ing. Štípek informoval o nejzásadnějších bodech z jednání Rady ČRS, které proběhlo
8. září 2022:
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/996-ze-zasedani-republikove-rady-zari-2022

Jednatel Martin Bílý přednesl nejdůležitější zprávy z porady jednatelů, která se konala 15. září 2022 formou výjezdního zasedání v budově Severočeského územního svazu. Hlavním tématem byl rozvoj připravovaného nového rybářského informačního systému. Dále zazněla informace o chystané změně prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství.  

Výbor územního svazu vyhověl žádosti o bezúročnou půjčku MO Rokycany na opravu náhonu pro rybníky Kofroň a Boreček.

Dále výbor územního svazu vyhověl žádosti MO Dobřany a jmenoval p. Jiřího Pecha ml. a p. Matěje Kalčíka členy odboru LRU.

Předseda dozorčí komise Západočeského územního svazu Roman Moulis informoval, že komise zasedala  14. září 2022 v sídle svazu. Zaměřila se na kontrolu pokladních a účetních dokladů, kde neshledala žádné nedostatky.

Ing. Štípek zmínil, že se zúčastnil oslav 120 let založení místní organizace Nepomuk, které proběhly 3.9.2022.  Celou akci zhodnotil jako velmi vydařenou, na místě panovala dobrá atmosféra a přátelský duch.

Petr Dimitrov informoval, že 9. října 2022 od 10 do 16 h proběhne v ZOO Plzeň propagace ČRS, na akci bude zapůjčen simulátor lovu ryb z Rady ČRS.

Všem přejeme hezké podzimní dny u vody!
Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více