Přihlášení do RIS

Zkoušky rybářských stráží

Dne 22. 3. 2019 se uskutečnily v Plzni, v sídle Západočeského územního svazu, zkoušky zájemců o výkon funkce rybářské stráže. Uchazeči o funkci rybářské stráže prokazovali své znalosti před čtyřčlennou zkušební komisí, složenou z členů profesionální rybářské stráže a zaměstnanců územního svazu.

Zkoušky rybářských stráží se skládaly ze dvou částí. První část byla ústní a prokazovala se v ní znalost ryb.  Uchazeči museli poznat deset vybraných druhů sladkovodních ryb. Druhá část byla písemná a probíhala formou testu, ve kterém si uchazeči museli vybrat správnou odpověď ze tří nabízených možností. Tento test byl rozdělen na tři samostatné oblasti. První oblast se týkala zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky. Ve druhé oblasti se ověřovaly znalosti vodního zákona, ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání a veterinární péče. Třetí oblast byla zaměřena na trestní zákon a zákon o přestupcích. Z celkového počtu 13 přihlášených úspěšně absolvovalo tyto zkoušky nakonec 9 uchazečů. Na závěr zkoušek rybářských stráží bylo předáno úspěšným absolventům osvědčení o vykonané zkoušce.

Složením těchto zkoušek prokázali absolventi teoretické znalosti, nezbytné ke správnému výkonu funkce rybářské stráže. Tímto jim dodatečně přejeme, aby se jim stejně dobře dařila činnost rybářské stráže v praxi, během jejich budoucího působení na rybářských revírech Západočeského územního svazu.