Přihlášení do RIS

Zkoušky rybářských stráží

Dne  31.3.2017 se uskutečnily v Plzni, v sídle Západočeského územního svazu, zkoušky zájemců o vykonávání funkce rybářské stráže. Uchazeči o funkci rybářské stráže prokazovali své znalosti před pětičlennou zkušební komisí, složenou z členů profesionální rybářské stráže a zaměstnanců územního svazu.

Zkoušky rybářských stráží se skládaly ze dvou částí. První část byla ústní a prokazovala se v ní znalost ryb.  Uchazeči museli poznat deset vybraných druhů sladkovodních ryb. Druhá část byla písemná a probíhala formou testu, ve kterém si uchazeči museli vybrat správnou odpověď ze tří nabízených možností. Tento test byl rozdělen na tři samostatné oblasti. První oblast se týkala zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky. Ve druhé oblasti se ověřovaly znalosti vodního zákona, ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání a veterinární péče. Třetí oblast byla zaměřena na trestní zákon a zákon o přestupcích. Z celkového počtu 17 přihlášených úspěšně absolvovalo tyto zkoušky nakonec 10 uchazečů. Na závěr zkoušek rybářských stráží bylo předáno úspěšným absolventům osvědčení o vykonané zkoušce.

Složením těchto zkoušek prokázali absolventi teoretické znalosti, nezbytné ke správnému výkonu funkce rybářské stráže. Tímto bychom jim chtěli popřát, aby se jim stejně dobře dařil výkon funkce rybářské stráže i v praxi, během jejich budoucího působení na rybářských revírech.