Přihlášení do RIS

Zkoušky rybářských stráží

IMG_2929.JPG

Dne 18. 3. 2022 se uskutečnily v Plzni, v sídle Západočeského územního svazu, zkoušky zájemců o vykonávání funkce rybářské stráže. Uchazeči o funkci rybářské stráže prokazovali své znalosti před sedmičlennou zkušební komisí, složenou z členů profesionální rybářské stráže a zaměstnanců územního svazu.

Zkoušky rybářských stráží se skládaly ze dvou částí. První část byla ústní a prokazovala se v ní znalost ryb.  Uchazeči museli poznat deset vybraných druhů sladkovodních ryb. Druhá část byla písemná a probíhala formou testu, ve kterém si uchazeči museli vybrat správnou odpověď ze tří nabízených možností. Tento test byl rozdělen na tři samostatné oblasti. První oblast se týkala zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky. Ve druhé oblasti se ověřovaly znalosti vodního zákona, ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání a veterinární péče. Třetí oblast byla zaměřena na trestní zákon a zákon o přestupcích. Z celkového počtu 29 přihlášených úspěšně absolvovalo tyto zkoušky nakonec 14 uchazečů. Na závěr zkoušek rybářských stráží bylo předáno úspěšným absolventům osvědčení o vykonané zkoušce.

Složením těchto zkoušek prokázali absolventi teoretické znalosti, nezbytné ke správnému výkonu funkce rybářské stráže. Tímto bychom jim chtěli popřát, aby se jim stejně dobře dařil výkon funkce rybářské stráže i v praxi, během jejich budoucího působení na rybářských revírech.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více