Přihlášení do RIS

Znečištění Úhlavy již není ohrožující, na Berounce omezující doporučení trvá

Podle aktuálních informací došlo ke snížení koncentrace škodlivých látek v Úhlavě na úroveň, která neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí. Pro Berounku prozatím preventivní opatření trvají. Stále nedoporučujeme konzumaci ryb.

Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy ve spolupráci s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. dále monitorují koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v Úhlavě a Berounce.

Z preventivních důvodů obyvatelům stále nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě, Berounce a případných souvisejících tocích. Do konce tohoto týdne by měly být k dispozici výsledky rozborů v řece Úhlavě odchycených ryb, které prokáží či vyvrátí možnost vlivu na lidské zdraví.

Pro řeku Úhlavu již ostatní preventivní omezující opatření nejsou v platnosti. Pro řeku Berounku dále platí doporučení nepoužívat vodu na zalévání na zahradách, ani k napájení dobytka. Zároveň se nedoporučuje ani koupání.

Povodí Vltavy ráno 15. října 2019 snížilo odtok z přehrady Nýrsko. Navýšený odtok z přehradní nádrže Hracholusky pokračuje.

Plzeňský kraj bude občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách.

Převzato z http://www.plzensky-kraj.cz