Přihlášení do RIS

Zpráva hospodáře Zpč.ÚS - zarybnění revírů v roce 2017

Drtivá většina našich místních organizací v březnu hodnotí výsledky loňské sezony a volí nové zástupce do funkcí v ČRS, protože letošní rok je rokem volebním.

Hodnocení výsledku minulého roku se ostatně jako každoročně, nemohou vyhnout zejména hospodáři.  Hospodářský odbor územního svazu byl svolán na první jarní den, tedy 21. března. Počasí nás ostatně jako obvykle opět zaskočilo a jarní výlovy budou proto o nějaký týden odloženy.

Na základě, v průběhu zimních měsíců zpracovaných výsledků, můžeme konstatovat, že se našim místním organizacím podařilo vyprodukovat 468 tun všech druhů ryb. Místní organizace realizují chov ryb na 480 ha chovných rybníků a dosahují průměrného výlovku 596 kg ryb z jednoho ha vodní plochy. Tento výsledek je oproti jiným rokům o poznání nižší a bude nutné ještě provést podrobnější analýzu příčin. Hektarovou produkci nejvíce ovlivní chov kapra, ale někteří naši hospodáři se věnují také chovu reofilních druhů ryb(původní říční druhy ryb) a dravců, což může být jedna z příčin nižšího ha výnosu a jedná se v tomto případě o pozitivní zprávu.

Chov ryb v našich organizacích je podřízen potřebám zarybnění rybářských revírů.  Každý rybářský revír má stanovený plán zarybnění jak v kusech nebo hmotnosti, tak také v druzích ryb, které se musí každoročně do revírů doplňovat. Abychom si udělali ucelenou představu, jak jsme se vypořádali v loňském roce s tímto úkolem, nemohu se vyhnout uvedení celé řady nepopulárních čísel.

Kapr obecný je v mimopstruhových revírech nejžádanější rybou a plán nám ukládá vysazení 314 280 ks násady.  Již celou řadu let zpětně, provádíme vysazování kaprů prakticky v lovné velikosti a v loňském roce jsme vysadili 350 320 ks kaprů o hmotnosti 325 556 kg a průměrná váha jedné ryby byla 0,95 kg.

Dále máme předepsáno v plánech vysadit 4000 ks cejna velkého, kterého jsme vysadili v počtu 14 360 ks o celkové váze 1980 kg. Další atraktivní rybou je candát obecný, kterého nám ukládá plán vysadit 50 660 ks a skutečnost byla 62 480 ks o celkové váze 1405 kg. Štiky obecné máme vysazovat 108 000 ks, kdy se většinou vysazuje tzv. rychlená štika.  Zde máme kvantitativní dluh, neboť jsme do revírů vysadili 72 080 ks štik, ale většinu tvořila štika roční nebo násada o čemž svědčí celková hmotnost  4 834 kg vysazených štik. Dále máme plánováno vysadit 73 950 ks násady lína obecného a podařilo se vysadit 48 453 ks o celkové hmotnosti 10 736 kg, kdy průměrná váha lína činí 0,23 kg. Máme také povinnost vysazovat tzv. bílou rybu v předepsaném množství 65 740 ks a nám se podařilo vysadit 121 428 ks. Mimo předepsané druhy ryb, které musíme každoročně do revírů doplňovat, vysazujeme mimo plán také celou řadu jiných druhů a uvedu úhoře říčního, kterého jsme vysadili 114 300 ks, okouna říčního 20 306 ks, 68 250 ks ostroretky stěhovavé, dále 12 800 ks mníka jednovousého, 54 470 ks jelce tlouště a 347 920 ks jedno a dvouletého jelce jesena.

Do revírů pstruhových nám plán ukládá vysadit 63 710 ks pstruha obecného, kterého jsme zajistili v počtu 124 415 ks, dále u lipana podhorního nám plán ukládá vysadit 52 130 ks a my jsme vysadili 69 735 ks. Pstruha duhového a sivena amerického máme vysazovat 30 400 ks ročků, tedy ryby o velikosti 15 cm a skutečnost v těchto druzích činila 30 896 ks ryb o váze 8 606 kg což představuje kusovou hmotnost 0,27 kg, tedy konzumní velikost.

Nezbývá než závěrem popřát Petrův zdar!

Jaroslav Vogl