Přihlášení do RIS

Zrušení všech plánovaných akcí Zpč. ÚS

V souvislosti s vyhlášením stavu nouze ruší Zpč. ÚS s okamžitou platností až do odvolání všechny závody, zasedání odborů, zkoušky rybářské stráže a další akce (vyjma zasedání výboru US) i s účastí pod vládou stanovených 30 osob.

Statutárním zástupcům místním organizací jsme doporučili přijmout podobná opatření a zrušit akce, které nejsou nezbytné, např. rybářské závody, schůze RS, hospodářského odboru, kroužky mládeže apod.

Při výlovech rybníků upozorňujeme veřejnost na možný zákaz vstupu na hráz rybníka a žádáme o respektování pokynů funkcionářů MO.

Na webových stránkách Zpč. ÚS, budeme průběžně informovat o přijímaných opatřeních v souvislosti s aktuálním vývojem šíření koronaviru.

 

Ing. Jan Štípek                                                           Martin Bílý
   předseda                                                                jednatel