Přihlášení do RIS

431 014    KLABAVKA 2/A


MO Rokycany                                  11 km 105 ha

GPS Z: 49°45'12.125"N, 13°31'16.22"E, K: 49°43'16.441"N, 13°38'9.073"E

Přítok Berounky.

        PR   01   – Klabava od výtoku ze zatopeného lomu v Ejpovicích (ř. km 12,0) včetně celého zatopeného lomu – 43,6 ha (GPS 49°45'5.341"N, 13°31'21.3"E), V zatopeném dole v Ejpovicích je zakázáno vstupovat do řečiště za účelem lovu ryb u vtoku do dolu, dále v úseku golfového hřiště majitele AP TRUST, a. s., je zákaz vstupu – označeno tabulemi. Nutno respektovat dopravní značení zvláště při příjezdu k zatopenému lomu. Lov z plavidel a zavážení nástrah je povoleno, hlubinná přívlač povolena.

        PR   02   – Klabavská nádrž – 44,0 ha (GPS 49°45'13.881"N, 13°32'50.192"E) – včetně spojky mezi dolem a Klabavskou nádrží až k jezu u čistící stanice v Hrádku – Nové Huti (ř. km 23,0). Na nádrži Klabava v cca 200 m dlouhém úseku Voldušského (Litohlavského) potoka ve směru ke strážnímu domku pod železniční tratí Plzeň–Praha je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Lov z plavidel a zavážení nástrah je povoleno.

        PR   03   – část Holoubkovského (Padrťského) potoka (GPS Z: 49°44'46.339"N, 13°35'43.332"E, K: 49°45'59.042"N, 13°41'0.985"E) od soutoku s Klabavou pod stadionem v Rokycanech (ř. km 19,2) až k hrázi Lomackého (Hamerského) rybníka pod Holoubkovem (ř. km 8,5).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 237 3 178,4 2,57 11,78 30,27 0,11 0,28 0,70 1,79 7,36 18,92 37,86 73,71
2  Lín 21 12,1 0,58 0,20 0,12 0,00 0,00 0,01 0,01 0,13 0,07 0,64 0,28
3  Cejn 966 545,2 0,56 9,20 5,19 0,08 0,05 0,54 0,31 5,75 3,25 29,57 12,64
4  Tloušť 29 9,5 0,33 0,28 0,09 0,00 0,00 0,02 0,01 0,17 0,06 0,89 0,22
5  Okoun 88 28,1 0,32 0,84 0,27 0,01 0,00 0,05 0,02 0,52 0,17 2,69 0,65
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 91 187,2 2,06 0,87 1,78 0,01 0,02 0,05 0,11 0,54 1,11 2,79 4,34
10  Candát 33 66,8 2,02 0,31 0,64 0,00 0,01 0,02 0,04 0,20 0,40 1,01 1,55
11  Sumec 14 168,6 12,04 0,13 1,61 0,00 0,01 0,01 0,10 0,08 1,00 0,43 3,91
12  Úhoř 13 9,4 0,72 0,12 0,09 0,00 0,00 0,01 0,01 0,08 0,06 0,40 0,22
13  Pstruh obecný 46 16,2 0,35 0,44 0,15 0,00 0,00 0,03 0,01 0,27 0,10 1,41 0,38
14  Pstruh duhový 14 8,9 0,64 0,13 0,08 0,00 0,00 0,01 0,01 0,08 0,05 0,43 0,21
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 10 10,2 1,02 0,10 0,10 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,06 0,31 0,24
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 2 7,3 3,65 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,06 0,17
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 49 23,5 0,48 0,47 0,22 0,00 0,00 0,03 0,01 0,29 0,14 1,50 0,54
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 7 2,9 0,41 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,21 0,07
25  Ostatní 647 37,9 0,06 6,16 0,36 0,06 0,00 0,36 0,02 3,85 0,23 19,80 0,88
26  Celkem uloveno 3 267 4 312,2 1,32 31,11 41,07 0,28 0,38 1,84 2,43 19,45 25,67 100,00 100,00
  Počet docházek 11 469     109,23   1,00   6,47   68,27      
  Počet zápisů RS 168     1,60   0,01   0,09   1,00      
  Počet rybářů 1 773     16,89   0,15   1,00   10,55      

Úlovky 2017

431014 Klabavka 2 A (Klabava)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Rokycany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 907 2 105,1
2. Lín 23 18,3
3. Cejn 954 502,5
4. Jelec t. 7 2,7
5. Okoun 140 41,8
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 45 103,5
10. Candát 149 307,0
11. Sumec 13 133,2
12. Úhoř 16 13,2
13. Pstruh o. 59 16,4
14. Pstruh d. 3 1,2
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 2 0,7
17. Bolen 5 9,1
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 12 66,8
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 69 49,9
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 376 38,8
Celkem 2 780 3 410,2

Úlovky 2018

431014 Klabavka 2 A (Klabava)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 22,00 Plocha [ ha ] 105   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 280 3 006,7 39,6530 65,4085 0,2999 2,35
2. Lín 39 24,8 1,2082 0,5395 0,0025 0,64
3. Cejn 1 058 723,2 32,7757 15,7327 0,0721 0,68
4. Jelec t. 14 6,8 0,4337 0,1479 0,0007 0,49
5. Okoun 73 20,5 2,2615 0,4460 0,0020 0,28
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 69 173,3 2,1375 3,7700 0,0173 2,51
10. Candát 119 249,5 3,6865 5,4277 0,0249 2,10
11. Sumec 12 135,0 0,3717 2,9368 0,0135 11,25
12. Úhoř 21 16,9 0,6506 0,3676 0,0017 0,80
13. Pstruh o. 33 10,7 1,0223 0,2328 0,0011 0,32
14. Pstruh d. 9 3,0 0,2788 0,0653 0,0003 0,33
15. Lipan 3 1,6 0,0929 0,0348 0,0002 0,53
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 5,5 0,0929 0,1196 0,0005 1,83
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 18 105,4 0,5576 2,2929 0,0105 5,86
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 98 70,1 3,0359 1,5250 0,0070 0,72
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 379 43,8 11,7410 0,9528 0,0044 0,12
Celkem 3 228 4 596,8     10 026  
ks / ha 30,74 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 43,77 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 129 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 563 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 481 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 10 026 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,41 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,07 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,94 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 95,48 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 137 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431014 Klabavka 2 A (Klabava)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 22,00 Plocha [ ha ] 105,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 287 3 001,4 44,3640 69,0644 0,3047 2,33
2. Lín 33 14,1 1,1375 0,3245 0,0014 0,43
3. Cejn 810 407,6 27,9214 9,3792 0,0414 0,50
4. Jelec t. 13 7,3 0,4481 0,1680 0,0007 0,56
5. Okoun 78 27,3 2,6887 0,6282 0,0028 0,35
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 2 0,7 0,0689 0,0161 0,0001 0,35
9. Štika 65 152,9 2,2406 3,5183 0,0155 2,35
10. Candát 44 101,5 1,5167 2,3356 0,0103 2,31
11. Sumec 28 385,0 0,9652 8,8591 0,0391 13,75
12. Úhoř 9 6,9 0,3102 0,1588 0,0007 0,77
13. Pstruh o. 40 12,1 1,3788 0,2784 0,0012 0,30
14. Pstruh d. 12 4,2 0,4137 0,0966 0,0004 0,35
15. Lipan 3 1,0 0,1034 0,0230 0,0001 0,33
16. Siven 1 0,3 0,0345 0,0069 0,0000 0,30
17. Bolen 6 6,5 0,2068 0,1496 0,0007 1,08
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 15 92,8 0,5171 2,1354 0,0094 6,19
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 120 74,4 4,1365 1,7120 0,0076 0,62
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 335 49,8 11,5477 1,1459 0,0051 0,15
Celkem 2 901 4 345,8     9 850  
ks / ha 13,81 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 20,69 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 117 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 555 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 444 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 9 850 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,33 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,87 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,79 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 46,90 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 67 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 2467 5066,77
lín 31 18,36
cejn 1017 550
tloust 22 8,77
okoun 131 29,86
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 71 182,25
candát 60 111,94
sumec 16 104,2
úhoř 15 12,3
pstruh obecný 25 7,75
pstruh duhový 20 7,55
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 12 26,66
maréna peleď 1 0,54
hlavatka 0 0
amur 5 15,2
tolstolobik 0 0
karas 85 51,34
mník 0 0
jelec jesen 2 0,5
ostatní 574 47,92
bílá ryba 0 0
Celkem 4554 6241,91

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2287 5002,51     2287 5002,51  
lín       30 17,84     30 17,84  
cejn       920 644,73     920 644,73  
tloust       9 3,55     9 3,55  
okoun       171 46,54     171 46,54  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       1 2     1 2  
štika       119 221,53     119 221,53  
candát       84 180,71     84 180,71  
sumec       12 130,4     12 130,4  
úhoř       11 6,15     11 6,15  
pstruh obecný       44 15,68     44 15,68  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       6 13,3     6 13,3  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       5 14,7     5 14,7  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       52 31,02     52 31,02  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       709 52,54     709 52,54  
bílá ryba       0 0     709 52,54  
Celkem 0 0 0 4460 6383,2 0 0 4460 6383,2