Přihlášení do RIS

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rokycany

Adresa sídla organizace: Kozinova 523, 337 01 Rokycany

Korespondenční adresa:  P.O.Box 34, 337 01 Rokycany

Telefon:  371 722 718

IČ:  47694262

DIČ:  CZ47694262

E-mail:  crsmo.rokycany@tiscali.cz

Webové stránky:  https://www.crsrokycany.cz/


433 014    KLABAVKA 2

04 431 000 SKOŘICKÝ RYBNÍK DOLNÍ

431 095    KLABAVKA 3/R

431 015    KLABAVKA 3

431 014    KLABAVKA 2 A (KLABAVA)