Přihlášení do RIS

431 015    KLABAVKA 3


MO Rokycany                                                                          10 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž:

        Borecký rybník                                      v k. ú.    Borek                                              10,0 ha

        (GPS 49°45'0.137"N, 13°37'13.915"E)

Lov z plavidel je na Boreckém rybníce povolen. Chráněná rybí oblast je vpravo od vtoku Svojkovického potoka do Boreckého rybníka (zátoka) v šíři cca 100 m – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi (ZčKNV č. j. VLHZ 341/89-210/1).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 239 2 307,9 1,86 123,90 230,79 0,20 0,38 1,21 2,25 3,57 6,65 54,08 84,44
2  Lín 6 3,2 0,53 0,60 0,32 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,26 0,12
3  Cejn 601 126,2 0,21 60,10 12,62 0,10 0,02 0,59 0,12 1,73 0,36 26,23 4,62
4  Tloušť 1 0,5 0,50 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02
5  Okoun 38 8,0 0,21 3,80 0,80 0,01 0,00 0,04 0,01 0,11 0,02 1,66 0,29
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 11 23,3 2,12 1,10 2,33 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,07 0,48 0,85
10  Candát 17 40,4 2,38 1,70 4,04 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,12 0,74 1,48
11  Sumec 12 132,3 11,03 1,20 13,23 0,00 0,02 0,01 0,13 0,03 0,38 0,52 4,84
12  Úhoř 2 1,6 0,80 0,20 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,09 0,06
13  Pstruh obecný 7 2,0 0,29 0,70 0,20 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,31 0,07
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 15 57,4 3,83 1,50 5,74 0,00 0,01 0,01 0,06 0,04 0,17 0,65 2,10
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 50 16,8 0,34 5,00 1,68 0,01 0,00 0,05 0,02 0,14 0,05 2,18 0,61
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 292 13,8 0,05 29,20 1,38 0,05 0,00 0,29 0,01 0,84 0,04 12,75 0,50
26  Celkem uloveno 2 291 2 733,1 1,19 229,10 273,31 0,38 0,45 2,24 2,67 6,60 7,88 100,00 100,00
  Počet docházek 6 098     609,80   1,00   5,96   17,57      
  Počet zápisů RS 347     34,70   0,06   0,34   1,00      
  Počet rybářů 1 024     102,40   0,17   1,00   2,95      

Úlovky 2017

431015 Klabavka 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Rokycany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 573 1 082,0
2. Lín 17 8,4
3. Cejn 986 202,9
4. Jelec t. 1 1,0
5. Okoun 21 5,9
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 56 109,0
10. Candát 245 390,2
11. Sumec 5 38,3
12. Úhoř 22 17,6
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 5,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 4 20,5
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 25 14,5
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 470 25,7
Celkem 2 426 1 921,0
ks / ha 242,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 192,10 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 60 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 443 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 283 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 184 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,67 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,48 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,34 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 118,40 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 44 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2018

431015 Klabavka 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 155 1 995,8 32,0211 71,7759 0,2988 1,73
2. Lín 50 26,4 1,3862 0,9494 0,0040 0,53
3. Cejn 1 924 351,6 53,3407 12,6448 0,0526 0,18
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 15 2,1 0,4159 0,0755 0,0003 0,14
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 24 39,7 0,6654 1,4277 0,0059 1,65
10. Candát 99 177,9 2,7447 6,3979 0,0266 1,80
11. Sumec 9 100,0 0,2495 3,5963 0,0150 11,11
12. Úhoř 17 12,3 0,4713 0,4424 0,0018 0,72
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 5 7,9 0,1386 0,2841 0,0012 1,58
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 5,1 0,0277 0,1834 0,0008 5,10
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 12,8 0,1109 0,4603 0,0019 3,20
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 53 29,2 1,4694 1,0501 0,0044 0,55
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 251 19,8 6,9587 0,7121 0,0030 0,08
Celkem 3 607 2 780,6     6 680  
ks / ha 360,70 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 278,06 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 78 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 985 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 355 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 6 680 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,78 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,66 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,82 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 668,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 320 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431015 Klabavka 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 816 3 158,4 48,4525 87,8089 0,4191 1,74
2. Lín 35 19,4 0,9338 0,5394 0,0026 0,55
3. Cejn 1 270 246,3 33,8847 6,8476 0,0327 0,19
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 12 1,8 0,3202 0,0500 0,0002 0,15
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 16 30,1 0,4269 0,8368 0,0040 1,88
10. Candát 14 25,3 0,3735 0,7034 0,0034 1,81
11. Sumec 2 8,7 0,0534 0,2419 0,0012 4,35
12. Úhoř 12 13,5 0,3202 0,3753 0,0018 1,13
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 10 30,6 0,2668 0,8507 0,0041 3,06
21. Tolstolobik 1 28,1 0,0267 0,7812 0,0037 28,10
22. Karas 30 14,9 0,8004 0,4142 0,0020 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 1,3 0,0267 0,0361 0,0002 1,30
25. Ostatní 529 18,5 14,1142 0,5143 0,0025 0,03
Celkem 3 748 3 596,9     7 537  
ks / ha 374,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 359,69 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 75 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 030 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 434 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 7 537 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,32 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,64 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,49 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 753,70 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 506 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1349 3072,71
lín 20 9,86
cejn 1927 418,03
tloust 2 3,3
okoun 5 1,45
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 13 35,7
candát 16 25,53
sumec 4 36,9
úhoř 4 2,9
pstruh obecný 4 1,09
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 31 90,2
tolstolobik 0 0
karas 155 108,84
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 377 22,38
bílá ryba 0 0
Celkem 3907 3828,89

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       838 1641,9     838 1641,9  
lín       16 7,82     16 7,82  
cejn       1488 292,53     1488 292,53  
tloust       6 1,34     6 1,34  
okoun       16 4,45     16 4,45  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       33 65     33 65  
candát       148 291,41     148 291,41  
sumec       6 32,7     6 32,7  
úhoř       3 2,8     3 2,8  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       6 2,38     6 2,38  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       28 120,59     28 120,59  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       37 37,24     37 37,24  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       470 23,66     470 23,66  
bílá ryba       0 0     470 23,66  
Celkem 0 0 0 3095 2523,82 0 0 3095 2523,82