Přihlášení do RIS

433 024    LIBOCKÝ POTOK 2


MO Kraslice                                                          3 km 1 ha


Přítok Ohře. Revír tvoří veškeré přítoky do vodárenské nádrže Horka, od hranice I. ochranného pásma až k pramenům, mimo přítok Libocký potok 1, který tvoří samostatný revír. Vodárenská nádrž v I. ochranném pásmu k revíru nepatří.

Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

.