Přihlášení do RIS

Dočasný zákaz rybolovu na revíru 04 431 126 Černý rybník

Z důvodu nutnosti odlovu karase stříbřitého na revíru 04 431 126 Černý rybník  zde bude platit

zákaz rybolovu od 18. 3. do 29. 3. 2019.