Přihlášení do RIS

Seminář vedoucích kroužků rybářské mládeže

Seminář vedoucích kroužků rybářské mládeže 2023

V sobotu 25. února 2023 se v hotelu York v Křimicích setkali vedoucí rybářských kroužků Plzeňského a Karlovarského kraje. Předseda odboru mládeže Jiří Podskalský přivítal všechny zúčastněné včetně dvou hostů, kterými byli jednatel Západočeského územního svazu Martin Bílý a referentka Západočeského územního svazu Marcela Šímová. Pan jednatel jménem svazu všem poděkoval za práci s mládeží, informoval, že rozpočet odboru mládeže byl za poslední tři roky ve výši 200.000 Kč/rok, dále byla poskytnuta finanční podpora schválená výborem Západočeského územního svazu ve výši 150.000 Kč/rok (již do roku 2020). V prvním bodu pan Podskalský zhodnotil rok 2022, pohovořil o výsledcích soutěží mládeže za uplynulý rok a informoval o územním kole Zlaté udice, které pořádala místní organizace Domažlice. Celou akci všichni zhodnotili velice kladně. V letošním roce se pořadatelství územního kola Zlaté udice ujme místní organizace Nepomuk. Dále pan Podskalský všechny seznámil s termínovým kalendářem odboru mládeže pro letošní rok, s možnostmi čerpání dotací od MŠMT a již zmíněné finanční podpory ve výši 150.000 Kč.  V dalším bodu pohovořil o vzdělávacích pomůckách a podpůrných materiálech pro vedoucí kroužků rybářské mládeže, které lze stáhnout z webových stránek Rady ČRS. Vedoucí si mezi sebou předali informace o hrách a zábavných cvičeních s dětmi v rámci rybářských kroužků. Závěrem pan Podskalský všem poděkoval za účast na semináři, hlavně však za práci s rybářským dorostem. Věří, že i nadále bude o rybařinu a sportovní rybolov zájem a že i v příštích letech budou moci probíhat právě takováto přátelská setkání, při nichž dochází ke vzájemnému poznávání mezi členy jednotlivých místních organizací.

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více