Přihlášení do RIS

Seminář vedoucích rybářských kroužků Západočeského územního svazu (video)

  Po roce se opět setkali v křimickém hotelu York vedoucí rybářských kroužků místních organizací. Je třeba říci, že toto každoroční setkání na semináři, ale i na dalších společných akcích, významně pomáhá k vzájemnému poznávání mezi členy jednotlivých MO a vede ke zlepšení spolupráce v rámci Územního svazu. Seminář zahájil a vedl předseda odboru mládeže Západočeského územního svazu ČRS Jiří Podskalský, jako hosté se na seminář dostavili předseda Rady ČRS Karel Mach a jednatel Zpč. ÚS Martin Bílý.

  Úvodem semináře vedoucí rybářských kroužků zhodnotili výsledky soutěží a práci s rybářskou mládeží v roce 2018 ( https://www.crsplzen.cz/inpage/odbor-mladeze-v-roce-2018/ ). Poté došlo k předání odznaků odbornosti a vedoucí se seznámili s termínovým kalendářem společných akcí chystaných na rok 2019.

  Vedoucí byli dále seznámeni s novými informacemi a metodickými pomůckami, které jsou k nalezení na webu Rady ČRS - www.rybsvaz.cz., v oddělení "Sport, mládež a mezinárodní činnost". Pozitivně byl hodnocen i informační web odboru mládeže Zpč. ÚS https://odbor-mladeze-plzen.webnode.cz/ , jenž spravují manželé Hozmanovi.

  Josef Baron následně informoval vedoucí rybářských kroužků o setkání odboru mládeže Českého a Slovenského rybářského svazu konaného v Žilině. Cílem tohoto setkání bylo navázání spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou, která od rozpadu Československa vázla.

  Dalším bodem programu bylo řešení situace, jež vyvstala v souvislosti s konáním Územního kola Zlaté udice 2019 . MO Kralovice totiž oznámila, že  se  musí zříci pořádání ZU z důvodu vážného onemocnění pořadetele p. Šimla. Naštěstí pomoc s konáním přislíbili vedoucí z MO Rokycany a všichni vedoucí z dalších MO, kteří již mají s pořádáním Zlaté udice zkušenosti. Závody LRU by tedy měly proběhnout na Boreckém rybníku (revír č. 431 015 – Klabavka 3)  a závodní týmy by měly být ubytovány v táboře Habr u Volduch.

Územní kolo Zlaté udice 2018- Stříbro, Hracholuská přehrada

  Poté Jiří Podskalský seznámil vedoucí kroužků s možnostmi čerpání dotací, se zvláštním zaměřením na čerpání dotací MŠMT. V této souvislosti pak informoval jednatel Zpč. ÚS p. Bílý vedoucí rybářských kroužků o mimořádné finanční podpoře pro mládež ve výši 150 000,-Kč. K využití těchto finančních prostředků byl vypracován rozdělovník na podporu rybářských kroužků a dalších akcí pro mladé rybáře. Podpořeno bude rovněž setkání sokolovského kroužku Parmičky s německým rybářským klubem mládeže Marburg, které zajišťuje Silvie Havlíková.

Na to, jak celý seminář probíhal se můžete podívat v následujícím videu, ve kterém jsme rovněž vyzpovídali i několik vedoucích rybářských kroužků Zpč. ÚS.