Přihlášení do RIS

Územní kolo Zlaté udice 2019

Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz, odbor mládeže a místní organizace Rokycany pořádají ve dnech 31. května - 2. června 2019 územní kolo rybářské soutěže mládeže Zlaté udice 2019.

Soutěž probíhá pod záštitou radní Plzeňského kraje Mgr. Radky Trylčové.Rokycany

Rokycany, město donedávna okresní, se nachází zhruba 20 km východně od Plzně na důležité železniční trati Cheb - Plzeň - Praha. Těsně kolem města také prochází dálnice D5 vedoucí z hlavního města na hraniční přechod Rozvadov a dále do Německa. Díky těmto dvěma dopravním tepnám mají Rokycany vynikající spojení. Město je zasazeno do překrásné nevelké kotliny v nadmořské výšce 362 m. Ta je z jihu obepínána pohořím Brd a ze severu džbánskou vrchovinou a pohořím Křivoklátsko rokycanského pásma. Místní dominanty tvoří tři vysoké vrchy - nejmohutnější Žďár následovaný Kotlem a Čilinou. Založení města sahá do 10. století, v dnešní době má bezmála 15 000 obyvatel.

www.rokycany.cz


Vedení soutěže 

Ředitel závodu:                         PODSKALSKÝ  Jiří - vedoucí OML Zpč. ÚS ČRS

Zástupce ředitele:                     Ing. BARON Josef - zástupce vedoucího OML Zpč. ÚS ČRS

Pořadatel závodu:                     VANÍČEK Jiří - výbor pro práci s mládeží MO ČRS Rokycany

Hlavní rozhodčí:                        VÁCHAL Václav - MO ČRS Kdyně

Vedoucí soutěže RZD:                HAVRÁNEK Petr - MO ČRS Stříbro

Vedoucí soutěže LRU:                LOUDA Václav - vedoucí LRU Zpč. ÚS ČRS

Vedoucí soutěže RT:                  KRAUS Bohumil - výbor pro práci s mládeží MO ČRS Stříbro 

Bodovací komise:                      Ing. METELKA Antonín- MO ČRS Plzeň 1

Ubytování a stravování:             VANÍČEK Jiří - výbor pro práci s mládeží MO ČRS Rokycany

Zdravotní služba:                      PECHMANN  Václav - člen MO ČRS Stříbro, člen LSPP-Vs Stříbro 

 

Hosté

                                               PhDr. Mgr. Karel MACH, MSc., MBA - předseda ČRS 

                                                  Ing. ŠTÍPEK Jan - předseda Zpč. ÚS ČRS  

                                               BÍLÝ Martin - jednatel  Zpč. ÚS ČRS 

                                               RADA Tomáš - místostarosta města Rokycany

                                               Ing. JEŠENKO Alexej - jednatel MO Rokycany

Čestný host

                                                  Mgr. Radka Trylčová – radní Plzeňského kraje


Ubytování a stravování účastníků Zlaté udice 2019

Rekreační středisko Veselý Habr- www.veselyhabr.cz

 v  Rokycanech směr Volduchy

majitel: Vlastislav Veselý
mobil: 777 544 866,  e-mail: veselyhabr@email.cz
gps souřadnice: 49°47'27'' N, 13°39'0'' E 
odkaz na mapy.cz: Veselý Habr


Všeobecné pokyny

Přihlášky na územní kolo ZU (registrační list ZU - v příloze)

Organizace pořádající okresní kola zašlou na sekretariát územního svazu tak, aby byly doručeny nejpozději do 24.5.2019 na adresu: ČRS, z.s., Západočeský územní svaz, Tovární 281/5, 301 00 Plzeň nebo na email: us@crsplzen.cz 

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování je v místě konání, družstva v počtu 6 dětí + 3 dospělí.    

Doprava

Doprava do místa konání ÚK ZU je individuální – rekreační středisko Veselý Habr, kde je centrální parkoviště přímo v areálu střediska.

Složení družstva

Z každého okresu přihlašujte pouze jedno družstvo ve složení 4 žáci, 1 žákyně, 1 dorostenec - 1 vedoucí družstva a 2 trenéři. U přihlášených uveďte adresu, datum narození a místní organizaci ČRS,

u vedoucích uveďte i telefonické spojení (v případě potřeby jeden z trenérů bude dělat rozhodčího). 

Dotace od ÚS

Přiloží-li pořádající organizace MO ČRS současně přehled výsledků již pořádaného okresu kola ZU, včetně informace o čase a místě jeho konání, bude toto podkladem pro udělení finanční dotace Kč 3 000,- schválené výborem ÚS, dotace bude zaslána na bankovní účet příslušné MO ČRS.

Místo konání závodů

RZ – v areálu rekreačního střediska Veselý Habr, Volduchy, gps: 49°47'27'' N, 13°39'0'' E

LRU – 431015 Klabavka 3, Borecký rybník, gps: 49°45'0.137"N, 13°37'13.915"E

RT – fotbalové hřiště TJ Hrádek u Rokycan

Soutěžní kategorie v RT: žáci pětiboj, žákyně pětiboj, dorostenci pětiboj


Závodní řád

Dle směrnic pro soutěž ZU platné pro rok 2019, schválené odborem mládeže Rady ČRS.

Technické pokyny

Územní kolo ZU se řídí Směrnicí pro rybářskou soutěž dětí a mládeže „ ZLATÁ UDICE“ platnou pro rok 2019.

Jury

Stanoví se hned po slavnostním zahájení v pátek 31. 5. 2019 v 16:00 hodin.


Časový harmonogram

Pátek 31. 5. 2019

15:00 - 16:00       příjezd  zúčastněných do RS Veselý Habr

16:00 – 16:20      nástup družstev, slavnostní zahájení soutěže, slib závodníků a rozhodčích

16:30 – 20:00      soutěž RZ

20:00 – 21:00      večeře

21:00 – 22:00      porada vedoucích, trenérů a rozhodčích, volba Jury, losování sektorů na LRU

22:00                  večerka

Sobota 1. 6. 2019

06:30                    budíček

07:00 – 07:30        snídaně

07:30 – 09:00        přesun závodníků na revír, losování lovných míst, přesun závodníků do sektorů

09:00 – 10:30        příprava na 1. kolo LRU

10:30 – 13:30        1. kolo  LRU

13:30 – 14:15        vážení úlovků

13:30 – 15:00        oběd a losování 2. kola

15:00 – 16:30        příprava na 2. kolo LRU

16:30 – 19:30        2. kolo  LRU

19:30 – 20:30        vážení úlovků

19:30                    balení, přejezd zpět do kempu, večeře

21:00                    porada vedoucích, trenérů a rozhodčích

22:00                    večerka

Neděle 2. 6. 2019

06:30                     budíček

07:00 – 07:30         snídaně

07:30 – 09:00         předání chatek a přesun auty na RT do Hrádku u Rokycan

09:00 – 09:30         trénink RT

09:30 – 13:30         závod RT

12:00 – 13:00         oběd  v místě závodů, fotbalové hřiště v Hrádku u Rokycan

14:30 -  15:30         vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení, nominace na NK ZU a odjezd účastníků


Lov ryb udicí

Soutěž proběhne v sobotu 1. 6. 2019 ve dvou tříhodinových kolech na revíru Klabavka 3 (431 015) Borecký rybník - voda stojatá. Dno je písčito-bahnité s pozvolným klesáním. Hloubka 0,4m – 4 m. Výška břehu 0 - 0,2 m. Lov ryb na plavanou dle Směrnice Zlaté udice - biče jakýchkoliv délek, děličky a všechny odhozové pruty.

Výskyt ryb – kapr, karas, cejn, lín, plotice, perlín, ouklej, jelec tloušť, úhoř, štika, candát, sumec, bolen.

Zákaz používání larvy pakomára kouřového (patentky). Zákaz požívání mobilních telefonů a vysílaček během závodu LRU.

Doporučujeme použití pokrývek hlavy, slunečních brýlí a opalovacích krémů během závodu LRU a RT.

V pátek možný trénink LRU v závodním úseku – v pátek a v soboru prostor uzavřen pro ostatní rybáře mimo účastníky ÚK ZU.


Rybolovná technika

Soutěž proběhne v neděli 2. 6. 2019 na fotbalovém hřišti TJ Hrádek u Rokycan

GPS: 49°71'03'' N, 13°64'50'' E


Rybářské znalosti

Soutěž RZ proběhne v pátek 31. 5. 2019 v hlavní budově rekreačního střediska Veselý Habr v místě ubytování.

GPS: 49°47'27'' N, 13°39'0'' E


Důležité doplňující informace

Časový harmonogram soutěží může být upřesněn při poradě před jednotlivými závody.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové změny a posuny.

Akce je finančně podpořena MŠMT.

 

Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii!

Bližší informace k závodům – podá Jiří Vaníček (739 044 535) e-mail: vana.jira@seznam.cz, nebo Jiří Podskalský (774 738 911), e-mail: j.podskalsky@seznam.cz

OSTATNÍ OSOBY, MIMO ZÁVODNÍKŮ, TRENÉRŮ, VEDOUCÍCH, ROZHODČÍCH A ORGANIZÁTORŮ, SI UBYTOVÁNÍ ZAJIŠŤUJÍ A HRADÍ SAMI V KEMPU VESELÝ HABR NEBO V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH V MÍSTĚ SOUTĚŽE.

Propozice ve formátu pdf ke stažení zde.


PETRŮV ZDAR!

 Ing. Jan ŠTÍPEK                                Jiří PODSKALSKÝ                          Ing. Alexej JEŠENKO

předseda Zpč. ÚS ČRS                       vedoucí OML                                     jednatel MO ČRS Rokycany