Přihlášení do RIS


Volby 2018

Jedním z hlavních bodů programu  42. územní konference Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu byly volby  předsedy územního svazu, volby členů výboru, dozorčí komise, člena Republikové rady a jeho zástupce, člena Republikové dozorčí rady a jeho zástupce a rovněž volba delegátů a náhradníků na Republikový sněm ČRS.

Byli zvoleni tito členové:

Předseda územního svazu

Ing. Jan ŠTÍPEK

Výbor územního svazu

Jan BAUER, Michal BLAHŮŠEK, Zdeněk HANZLÍČEK, PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA, Lumír PÁLA, Mgr. Milan PLATZER, Ing. Václav SOCHOR, JUDr. Alexander ŠÍMA, Ing. Otakar ŠOUR, Ing. Jan ŠTÍPEK, Martina VLČKOVÁ, Jaroslav VOGL, Václav VOŘÍŠEK, Ing. Petr VOTÍPKA

Územní dozorčí komise            

Jiří MATZ, Roman MOULIS, Jaromír OBDRŽÁLEK, Petr SOUKUP, Miloslav VRBA

Delegáti na Republikový sněm ČRS

Jan BAUER, Václav BAXA, Martin BÍLÝ, Michal BLAHŮŠEK, MUDr. Miloslav ČERMÁK, Petr DIMITROV, Ing. Hynek DORT, Václav FOJTÍK, Zdeněk HANZLÍČEK, Ing. Alexej JEŠENKO, PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA, Lumír PÁLA, Rostislav PRESSL, Ing. Jiří RŮŽIČKA, Ing. Václav RÝDL, Ing. Václav SENFT, Ing. Václav SOCHOR, Miroslav SUCHAN, Ing. Otakar ŠOUR, Václav VOŘÍŠEK, Jaroslav VOGL

Náhradníci na Republikový sněm ČRS

Václav BARTÁK, Jiří ČERMÁK, Vladimír FIALA, Zdeněk FOJTÍK, Ing. Josef HORÁČEK, Mgr. Alexandr HORÁK, Antonín HUDEC, Ing. Ernest JEŠÍK, Lukáš KALOUS, Jan KOPP, Roman MOULIS, Jaroslav SLACH, Jiří VANÍČEK, Ivan VAVŘICH, Ing. Jiří VOCH

Člen Republikové rady ČRS

PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA

Náhradník člena Republikové rady ČRS

Ing. Petr VOTÍPKA

Člen Republikové dozorčí rady

Roman MOULIS

Náhradník člena Republikové dozorčí rady

Miloslav VRBA