Přihlášení do RIS

Výbor územního svazu se sešel na své první schůzi 

Vážené rybářky, vážení rybáři,

předně chci poděkovat za důvěru, kterou mě dala územní konference Západočeského územního svazu ČRS zvolením do funkce předsedy. Vážím si nominace z místních organizací i silného mandátu, který jsem od delegátů konference při volbě získal. Děkuji za to a zvolení vnímám jako velký závazek.

První jednání výboru územního svazu proběhlo 28.6.2018. Měl jsem z něho dobrý pocit a věřím, že výbor bude tak jako dosud tvořit kompaktní celek, pracující ve prospěch západočeských rybářů. V úvodu zasedání jsem zdůraznil, že Západočeský územní svaz měl vždy vysoký kredit, byl progresivní, respektovaný a choval se předvídatelně. Rád bych, aby tomu bylo tak i nadále a abychom se v západočeské rybářské organizaci nesetkávali s politikařením, zákulisním jednáním a podobnými praktikami, které se začínají objevovat i v Českém rybářském svazu.

K obsahu prvního zasedání výboru ÚS:

Výbor se zabýval požadavky na spolupráci při pořádání rybářských závodů na revírech v užívání Zpč. ÚS ČRS nesvazovými subjekty a rozhodl provést na příštím zasedání revizi stávajících podmínek pro pořádání rybářských závodů a stanovit jednotnou výši příspěvku na zarybnění od pořadatele závodu.

Výbor vzal na vědomí podpis nájemní smlouvy na užívání nádrže Lesík s městem Nejdek a rozhodl pověřit výkonem některých činností souvisejících s výkonem rybářského práva místní organizaci ČRS Božíčany. Momentálně se na krajském úřadu vyřizuje agenda související s vyhlášením rybářského revíru, pokud vše zdárně proběhne, bude rybolov na této 10hektarové nádrži zahájen bezodkladně, jakmile bude revír vyhlášen KÚ Karlovarského kraje. K tomu ještě další dobrá zpráva – od 1. 5. 2019 se rozšíří západočeské lovné vody o revír Vícenice, který tvoří Nový rybník v k. ú. Točník u Klatov o výměře 15 ha. V každém kraji tak budou mít rybáři o jeden revír více.

Členové výboru zhodnotili průběh 42. územní konference a konstatovali, že byla dobře připravená, s kvalitní zprávou o činnosti, konala se ve vhodném prostředí a proběhla v klidné atmosféře. Výbor projednal přednesené diskusní příspěvky, které byly vesměs odpovězeny na místě, písemné stanovisko zašle výbor pouze místní organizaci Sokolov k připomínce k opakovanému konání závodů v LRU na revíru Svatava 1.

Výbor vzal na vědomí změny soupisu revírů a rybářského řádu pro rok 2019, které schválila svým usnesením 42. územní konference, konaná 30. 5. 2018.

Zástupcem hospodáře zvolil výbor Ing. Petra Votípku, dále ustanovil odbory a komise územního svazu a jmenoval jejich předsedy a členy.

V dalším vyslechl výbor zprávu o průběhu územního kola Zlaté udice, které proběhlo 1.-3.6.2018 v Butově a Kladrubech u Stříbra. Zúčastnilo se sedm okresních družstev, na prvním místě se umístilo družstvo okresu Tachov, na druhém Plzně – jihu a na třetím místě Rokycan. V jednotlivcích obsadili první místa Stanislav Schleiss (místní organizace Kdyně) a Simona Krausová (místní organizace Stříbro).  

Zlatá udice 2018-slavnostní nástup

Národní kolo Zlaté udice se uskutečnilo ve dnech 15. – 17. 6. 2018 v Bílině, Zpč. ÚS ČRS reprezentovali v kategorii žáků Stanislav Schleiss, Emanuel Havránek, Matěj Svoboda, Matěj Vejvančický, v kategorii žákyň Simona Krausová a v juniorech Václav Pechmann. Družstvo Zpč. ÚS získalo třetí místo, jednotlivci se stali držiteli medailí v několika kategoriích. Více o národním kole ZU se dozvíte na www.rybsvaz.cz.

 Výbor projednal požadavek Republikové rady ČRS na vyjádření k návrhu na přenesení kárné pravomoci ve věci rybářských přestupků z dozorčích komisí místních organizací na územní svaz se závěrem, že s touto změnou nesouhlasí.

 Výbor byl dále informován o ustavující schůzi územní dozorčí komise, která zvolila za předsedu DK Romana Moulise.  

 

Ing. Jan Štípek, předseda Zpč. ÚS ČRS