42. územní konference ČRS, z. s., Západočeského územního svazu

Dne 30. května 2018 se ve Sport penzion Pohoda v Letkově konala 42. územní konference Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu.  

Z celkem 69 pozvaných bylo na jednání přítomno 47 delegátů, kteří v první části jednání vyslechli zprávu o činnosti výboru ÚS ČRS za minulé volební období přednesenou předsedou JUDr. Alexanderem Šímou, doplněnou o informace z jednání Rady ČRS a Republikového sněmu. Zpráva byla doprovázena obsáhlou a zajímavou datovou prezentací.

Předseda dozorčí komise Roman Moulis informoval o činnosti dozorčí komise, výsledcích provedených kontrol a přezkoumávaných kárných řízení. 

Po přestávce následovala volba předsedy územního svazu, volby členů výboru, dozorčí komise, člena Republikové rady a jeho zástupce, člena Republikové dozorčí rady a jeho zástupce a rovněž volba delegátů a náhradníků na Republikový sněm ČRS. Ke kandidátkám, které všichni přítomní delegáti obdrželi před zahájením konference, byl vznesen jediný protinávrh týkající se snížení počtu členů výboru z navržených patnácti na čtrnáct, který však při vlastní volbě nebyl přijat. Všichni kandidáti pak byli zvoleni do navržených funkcí naprostou většinou přítomných. Předsedou územního svazu byl zvolen Ing. Jan Štípek. Seznam nově zvolených členů výboru a dozorčí komise  naleznete v kontaktech na našem webu nebo zde. V Republikové radě budou Západočeský územní svaz (po vyhlášení Rady na listopadovém Sněmu ČRS) zastupovat nově zvolený předseda Ing. Jan Štípek a dále PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA. Zástupcem územního svazu v Republikové dozorčí radě bude Roman Moulis.

Na závěr voleb byli delegáti konference informováni o návrhu výboru územního svazu nominovat PhDr. Mgr. Karla Macha, MSc., MBA jako kandidáta na funkci předsedy Českého rybářského svazu (jeho volba proběhne na Republikovém sněmu ČRS 24.11.2018). Předsedající požádal přítomné, aby kandidaturu podpořili i usnesením územní konference. Pro hlasovalo 98% delegátů a  Karel Mach bude na základě tohoto výsledku navrhován Západočeským územním svazem ČRS na funkci předsedy ČRS. 

V diskusi zazněly návrhy na úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva a hlasováním byly přijaty následující úpravy:

  • Plošné zavedení horní míry kapra obecného 70 cm - od roku 2019
  • Zákaz používání trojháčků na P revírech - od roku 2021.
  • Zákaz používání dvoj a trojháčků na MP revírech v období od 1. 1. do 15. 6. – od roku 2019.
  • Zákaz lovu na umělou mušku a muškařením v MP revírech v období od 1. 1. do 15. 6. - od roku 2019.
  • Vrácení míry lipana podhorního na 30 cm.

Dostatečný počet hlasů nezískal návrh na ukončení denního lovu po přisvojení si dvou kusů vyjmenovaných druhů ryb.

Další diskusní příspěvky se týkaly rybářských závodů na Svatavě, škod způsobených rybožravými predátory v chovných zařízeních a možností získání finančních náhrad za tyto škody, dále přístupu na pozemky na Bonětickém rybníku, problematiky výdeje rybářských lístků, Fondu společného hospodaření a rybolovu, cen násad dravých ryb a sponzorských darů. 

Jednání konference ukončil nově zvolený předseda územního svazu Ing. Jan Štípek krátkým poděkováním přítomným delegátům za důvěru vyjádřenou zvolením do této funkce. 

Bezprostředně po ukončení konference proběhlo ustavující zasedání výboru územního svazu, kde byli do funkce místopředsedů zvoleni JUDr. Alexander Šíma a Michal Blahůšek, hospodářem byl zvolen Jaroslav Vogl.