Přihlášení do RIS

Slovo předsedy, aneb co nás čeká v roce 2019

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolte, abych vám jménem výboru Západočeského územního svazu ČRS i jménem svým popřál v počátku roku 2019 mnoho osobních i pracovních úspěchů, zdraví a spokojenosti. A samozřejmě také hodně klidných chvil strávených u západočeských rybářských revírů.

Před zahájením letošní rybářské sezóny má pro vás výbor územního svazu dvě dobré zprávy. První z nich je, že se ceny členských známek, ani povolenek nemění – s výjimkou celosvazových, které po několikaleté stagnaci zdražily o 100 Kč.  

Druhou příznivou zprávou jsou nové rybářské revíry o celkové výměře téměř 30 hektarů, které na vás v letošním roce čekají. Územní svaz koupil v prosinci minulého roku dva rybníky v Malesicích nedaleko Plzně o celkové výměře 3,2 hektaru, které budou nově sloužit lovu ryb na udici. Rybníky se momentálně napouštějí, se zahájením rybolovu se počítá během 3 – 4 měsíců, o přesném termínu budou rybáři včas informováni na webových stránkách územního svazu.

Dalším novým revírem bude 15 hektarový rybník Vícenice v Točníku u Klatov, který se pro rybáře otevře 1. 5. 2019.

Stranou pozornosti nezůstávají ani členové ČRS v Karlovarském kraji, jimž rozšíří možnosti rybolovu nádrž Lesík, pronajatá územním svazem od města Nejdek. Zde trochu „bojujeme“ s administrativou Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci vyhlášení rybářského revíru. Pro dotažení záležitosti do úspěšného konce však děláme maximum a věřím, že revír bude během prvního čtvrtletí 2019 rybářům k dispozici.  

Pro rok 2019 platí i mírně upravený „rybářský řád“, který přináší několik novinek, s nimiž je nutné se před zahájením lovu ryb seznámit.  Jsou uvedeny jak v tištěném soupisu rybářských revírů, tak na svazových webech (Zpč. ÚS ČRS i Rady ČRS).

Západočeští rybáři mají k dispozici celkem 3567 ha rybářských revírů a územní svaz disponuje dostatečnými finančními prostředky pro jejich kvalitní zarybnění. V letošním roce chceme posílit zejména zarybnění dravou rybou, především štikou a candátem (bude-li k dispozici) ve větších hmotnostních kategoriích.  

U rybářských revírů bych rád ještě upozornil na jednu novinku z prosince minulého roku, která možná řadě rybářů unikla – je to zveřejnění úlovků na rybářských revírech na webu územního svazu. U každého revíru jsou nyní uvedeny úlovky za rok 2017, další roky se budou postupně přidávat. Pro rybáře to jsou nepochybně zajímavé, dříve nedostupné údaje …..

Jako v minulých letech budeme opět usilovat o finanční podporu obou krajů. Plzeňského, který přispívá částkou 150 000,- Kč na akci 1. povolenka pro děti zdarma, i Karlovarského, z jehož prostředků v objemu 150 000,- Kč bylo posíleno zarybnění rybářských revírů původními říčními druhy ryb.

Výbor územního svazu bude pokračovat i v informování rybářské veřejnosti o své činnosti formou aktualit na webu ÚS, zveřejňovaných vždy po schůzi výboru. Ve zprávě ze zasedání jsou informace o projednávaných záležitostech a přijatých závěrech.  

Věřím, že rok 2019 bude pro západočeské rybáře příznivý. Ať se nám společně daří!

 

Jan Štípek

předseda Zpč. ÚS ČRS