Přihlášení do RIS

Zahájení mimořádné manipulace na vodním díle České Údolí – rybářský revír 431043 Radbuza 1 B

ÚN Litice

Dne 1. 9. 2020 bude zahájeno vypouštění vodní nádrže České Údolí (rybářský revír 431 043 Radbuza 1 B). Důvodem pro snížení hladiny vody v nádrži je požadavek Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP), aby mohly být provedeny sanační práce na pilířích mostu v Plzni – Liticích, jehož oprava probíhá a jejímž investorem je právě SVSMP.

Tato mimořádná manipulace byla schválena Krajským úřadem Plzeňského kraje a v průběhu vypouštění nádrže a po celou dobu trvání mimořádné manipulace budou dodržovány podmínky stanovené vodoprávním úřadem.

O jednotlivých etapách vypouštění jsme Vás již dříve informovali zde: https://www.crsplzen.cz/inpage/mimoradna-manipulace-na-udolni-nadrzi-litice/