Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (červen 2019)

Na červnovém, před prázdninami posledním, řádném zasedání výboru územního svazu vyslechli jeho členové od Mgr. Milana Platzera souhrn požadavků vzešlých z členských schůzí roku 2019 směrem k územnímu svazu. Zásadní připomínky či požadavky k výboru nebyly vzneseny, jednotlivosti byly vyřešeny a odpovězeny přímo na členských schůzích.

Pracovnice sekretariátu Marcela Šímová informovala o průběhu územního a národního kola dětské soutěže Zlatá udice. Záštitu nad územním kolem převzala Mgr. Radka Trylčová, členka rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství. Zpráva byla zveřejněna již dříve v aktualitách , video z průběhu akce je umístěno na kanálu YouTube Zpč. ÚS. V národním kole se naše družstvo umístilo na druhém místě (aktualita) a zajistilo si tím účast na prvním ročníku mezinárodní soutěže Zlatá udice a Zlatý blyskáč, které se bude konat 23. – 25. 8. ve Vodňanech.

Dalším bodem jednání bylo stanovení cen územních povolenek. Po prostudování všech podkladů a obsáhlé diskusi rozhodli členové výboru o zvýšení cen územní roční povolenky na 1400 Kč. Po pěti letech cenové stagnace se jedná o zdražení o 100 Kč.

Aktuální ceny všech druhů územních povolenek naleznete na stránce ,,Ceník povolenek"  a ceny pro rok 2020 zde.                                    

Členové výboru dále schválili dodatek rybářského řádu a soupisu rybářských revírů pro rok 2020.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informaci ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů.

Výbor zamítl požadavek Lure Fishing Association s.r.o. na doplnění darovací smlouvy na podporu dravých druhů ryb v rybářském revíru č. 431 028 Mže 4 (ÚN Hracholusky) o povolení závodu King of the Lake na následujících pět let.

Předseda územní dozorčí komise Roman Moulis informoval členy výboru o návštěvnosti webových stránek. Každý měsíc si zobrazí naší webovou prezentaci minimálně 11 000 návštěvníku. Počet zobrazení stránek za měsíc se blíží číslu 60 000.  Současná podoba webových stránek byla spuštěna v únoru 2017. Za tu dobu si získává stále větší pozornost nejen ze strany západočeských rybářů, ale i široké rybářské veřejnosti. Oproti minulé webové prezentaci přibylo více rubrik, změnila se grafická podoba a novinkou je zasílání přehledu z dění na stránkách prostřednictvím emailového upozornění na adresy registrovaných členů nebo registrací přímo na stránkách Zpč. ÚS. Nejnavštěvovanější stránky mimo aktualit jsou zejména stránky s revíry Zpč. ÚS, ceníky povolenek, soupisy revírů. Nejčtenějšími články jsou příspěvky našeho hospodáře Jaroslava Vogla. Další prezentací Zpč. ÚS je kanál YOUTUBE Zpč. ÚS, do kterého připravuje videoprezentace pan Mgr. Milan Platzer. Na Yuotube je možnost se přihlásit k odběru videí, aby Vám žádné video neuniklo.

Na závěr bych Vám, jménem výboru a sekretariátu Zpč. ÚS, chtěl popřát v nastávající době prázdnin a dovolených mnoho krásných chvil na březích našich revírů a hodně rybářských úspěchů.

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS