Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (duben 2019)

Na dubnovém zasedání schválili členové výboru návrh rozdělení finanční podpory od Západočeského územního svazu nad schválený rozpočet pro odbor mládeže pro rok 2019. Jedná se částku 150 tis. Kč, o jejímž uvolnění jsme informovali ve zprávě z lednového zasedání.

Na základě návrhu Dr. Macha rozhodli členové výboru o sjednocení bližší podmínky výkonu rybářského práva týkající se zákazu lovu ryb na umělou mušku na mimopstruhových revírech v době hájení dravců s většinou územních svazů. Od r. 2020 by tak měl úplný zákaz vystřídat lov pouze s muškařskou výbavou a omezením velikosti mušky.

Hospodář územního svazu, p. Vogl okomentoval rozbor hospodaření Západočeského územního svazu za rok 2018. Posoudil vývoj členské základny a prodej povolenek. Zhodnotil produkci ryb v chovných rybnících místních organizací (viz článek Rybáři Zpč. ÚS loni zvýšili přírůstky násad navzdory počasí). V části týkající se rybářských revírů porovnal zarybnění a statistiky úlovků (úlovky na jednotlivých revírech naleznete v sekci mimopstruhové revíry a pstruhové revíry).

Dále hospodář přednesl informaci z jednání aktivu hospodářů (chystáme samostatnou novinku).

Jednotliví členové výboru přednesli zprávy z členských schůzí, kterých se zúčastnili jako delegáti Zpč. ÚS. Obecně ve všech zprávách zazněla nízká účast členů na schůzích. Diskuse se týkala většinou místních problémů organizace.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informace ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý přednesl informaci z porady jednatelů územních svazů.

Jednatel p. Bílý informoval o jednání s pracovníkem MZe o bližších podmínkách výkonu rybářského práva a o jednání se zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje o vyhlášení rybářského revíru Lesík.

Vedoucí rybářské stráže Petr Dimitrov předložil návrh na  pořízení lehkého mobilního člunu pro potřeby profi rybářské stráže. Člun bude možné přepravovat na střeše osobního vozu a umožní rybářské stráži překonání vodních toků a kontrolu na jinak těžko přístupných místech. Pro kontrolní činnost na přehradách byla profesionální rybářská stráž již v minulosti vybavena větším motorovým člunem.

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS