OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (listopad 2019)

Členové výboru byli podrobně seznámeni s došlými návrhy na změny Stanov ČRS, k jednotlivým návrhům vyslechli komentář JUDr. Alexandera Šímy a krátce k nim diskutovali. Na příštím zasedání výboru proběhne hlasování o podpoře jednotlivých návrhů a podle výsledku bude zaslán návrh na změny Stanov ČRS na Radu ČRS.

Dalším bodem jednání byl plán práce výboru Zpč. ÚS na rok 2020. Schválený plán počítá s deseti zasedáními výboru a s konáním konference Zpč. ÚS ve středu 27. května 2020.

Členové výboru vyslechli doporučení odboru propagačně výchovné práce na udělení svazových vyznamenání. Celkem výbor rozhodl o udělení 32 bronzových, 17 stříbrných odznaků a tří čestných uznání územního svazu. Dále členové výboru schválili zaslání návrhu na udělení 3 zlatých odznaků a jedné medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS na Radu ČRS.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informace ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý pak z porady jednatelů územních svazů.

Jednatel informoval o získané náhradě za škodu na rybí obsádce způsobené posunutím sedimentů z vypuštěného nadjezí MVE Anenské údolí na Svatavě. Na základě vyčíslení škody provedené územním svazem a následné výzvy k její úhradě, zaslal majitel MVE na účet územního svazu 106 tis. Kč. Získané prostředky budou použity na zarybnění Svatavy nad zarybňovací plán v příštím roce.

Ekonomka Zpč. ÚS Veronika Čečková přednesla souhrnnou informaci o dotacích, které Zpč. ÚS získal v roce 2019. Jedná se o dotaci od Ministerstva zemědělství – dotační titul Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů ve výši 1 942 tis. Kč. Od Karlovarského kraje pak 150 tis. Kč na vysazení reofilních druhů ryb do revírů v tomto regionu. Dalších 150 tis. Kč Zpč. ÚS obdržel od Plzeňského kraje na podporu činnosti Českého rybářského svazu v oblasti práce s dětmi a mládeží. Poslední dotaci, kterou Zpč. ÚS získal, je podpora od statutárního města Plzeň na činnost RS ve výši 20 tis. Kč. Většina z těchto dotací je již vyúčtována. Každým rokem mohou také MO Zpč. ÚS čerpat dotace z MŠMT.Pro rok 2019 byla Zpč. ÚS poskytnuta částka 177 tis. Kč. Dne 21. listopadu 2019 byla tato částka připsána na účet Zpč. ÚS a posléze bude zaslána těm MO, které o dotaci žádaly.

Předsedkyně ekonomické komise paní Martina Vlčková informovala o školení pro pokladníky místních organizací, které se uskutečnilo 18. listopadu 2019 v prostorách sekretariátu Zpč. ÚS a bylo účastníky velmi kladné hodnoceno.

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS


Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz, máte něco,o čem by měli vědět i ostatní?

Napište nám