Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (říjen 2019)

V úvodu zasedání poděkoval předseda ing. Jan Štípek pracovnici sekretariátu územního svazu paní Kateřině Vítovcové za 23 let práce pro Zpč. ÚS ČRS a popřál jí mnoho zdraví a zdaru v další životní etapě.

Prvním důležitým bodem schůze bylo projednání a schválení rozpočtu na rok 2020. Podrobnosti o návrhu rozpočtu naleznete v informaci ze zasedání VÚS v září 2019.

Hospodář Jaroslav Vogl informoval o jednání aktivu hospodářů místních organizací Zpč. ÚS, který se uskutečnil 23. října 2019. Dále podal informaci o výjezdním zasedání hospodářského odboru Rady, které se konalo v rekreačním středisku na Štědroníně 8. října 2019.

Jednatel Martin Bílý seznámil členy výboru s probíhající přípravou a harmonogramem hospodářských závěrek s místními organizacemi sdruženými v Zpč. ÚS. Závěrky se budou konat od 25. listopadu do 5. prosince a jako každoročně při nich zaměstnanci sekretariátu Zpč. ÚS předají zástupcům místních organizací členské známky a povolenky, včetně všech potřebných tiskopisů a uzavřou výsledky hospodaření za letošní rok.

Předseda ing. Jan Štípek přednesl informace ze zasedání Republikové rady ČRS.

Výbor rozhodl o poskytnutí dotace ve výši 76 tis. Kč pro místní organizaci Božičany na vybavení rybí líhně v Nejdku.

Předsedkyně ekonomické komise paní Martina Vlčková informovala o chystaném školení pro pokladníky místních organizací, které se uskuteční 18. listopadu 2019 v prostorách sekretariátu Zpč. ÚS.

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS