Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (únor 2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

letošní druhé zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS se konalo 27. února 2020. Po úvodní kontrole usnesení z minulého zasedání přednesli členové výboru územního svazu zprávy z dosud proběhlých členských schůzí místních organizací, kterých se zúčastnili. Jediný problém byl avizován u místní organizace Nejdek, která dlouhodobě tlumí svoji činnost, nepřijímá nové členy a značná část jejích dřívějších členů přestoupila do sousedních místních organizací. Na členské schůzi byl přednesen návrh na sloučení s místní organizací Božičany, ale s ohledem na účast členů těsně pod padesát procent nemohlo být dle Stanov ČRS o tomto návrhu hlasováno.

Následně byly výboru předloženy zprávy sportovních odborů a odboru mládeže za uplynulý rok.

Dalším bodem programu byla zpráva odboru čistoty vody a životního prostředí za loňský rok.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informaci ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů.

Účetní ÚS p. Veronika Čečková informovala o průběhu semináře pro účetní místních organizací, který proběhl 26. února pod vedením předsedkyně ekonomické komise p. Martiny Vlčkové v prostorách sekretariátu ÚS.

Pracovnice sekretariátu ÚS Marcela Šímová informovala o semináři vedoucích kroužků mládeže místních organizací, který se konal dne 22. února 2020 a o přípravách na vyhodnocení nejlepších sportovců z řad dětí a mládeže, které se uskuteční 28. února.

Hospodář Jaroslav Vogl přednesl informaci ze zasedání hospodářského odboru Rady ČRS.

 

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS