Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (únor 2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

letošní druhé zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS se konalo 27. února 2020. Po úvodní kontrole usnesení z minulého zasedání přednesli členové výboru územního svazu zprávy z dosud proběhlých členských schůzí místních organizací, kterých se zúčastnili. Jediný problém byl avizován u místní organizace Nejdek, která dlouhodobě tlumí svoji činnost, nepřijímá nové členy a značná část jejích dřívějších členů přestoupila do sousedních místních organizací. Na členské schůzi byl přednesen návrh na sloučení s místní organizací Božičany, ale s ohledem na účast členů těsně pod padesát procent nemohlo být dle Stanov ČRS o tomto návrhu hlasováno.

Následně byly výboru předloženy zprávy sportovních odborů a odboru mládeže za uplynulý rok.

Dalším bodem programu byla zpráva odboru čistoty vody a životního prostředí za loňský rok.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informaci ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů.

Účetní ÚS p. Veronika Čečková informovala o průběhu semináře pro účetní místních organizací, který proběhl 26. února pod vedením předsedkyně ekonomické komise p. Martiny Vlčkové v prostorách sekretariátu ÚS.

Pracovnice sekretariátu ÚS Marcela Šímová informovala o semináři vedoucích kroužků mládeže místních organizací, který se konal dne 22. února 2020 a o přípravách na vyhodnocení nejlepších sportovců z řad dětí a mládeže, které se uskuteční 28. února.

Hospodář Jaroslav Vogl přednesl informaci ze zasedání hospodářského odboru Rady ČRS.

 

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS