Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (září 2021)

Po dvouměsíční letní přestávce se 23. 9. 2021 opět sešel výbor Západočeského územního svazu ČRS. Jednání probíhalo v sídle svazu za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

Na úvod předseda Ing. Štípek pogratuloval místopředsedovi JUDr. Šímovi k životnímu jubileu.

Po schválení programu jednání se výbor zabýval hodnocením 43. územní konference Západočeského územního svazu ČRS, která se konala 15. září 2021. Členové výboru konstatovali, že konference byla dobře připravená, předkládané zprávy měly potřebnou vypovídací hodnotu a přiměřenou délku, jednání konference mělo proto spád. O návrzích na změny bližších podmínek výkonu rybářského práva bude jednat příští konference plánovaná na květen 2022.

43.UZEMNI_KONFERENCE_ZPCUS2.JPG

V další části informoval hospodář územního svazu Jaroslav Vogl o zasedání hospodářského odboru, které proběhlo 22. září 2021 v sídle svazu. Členové odboru byli informování o chystaných změnách v  soupisech revírů pro příští rok. Jednalo se také o cenách násadových ryb vysazovaných do rybářských revírů v roce 2022, které se až na drobné úpravy nemění.

Předsedkyně ekonomické komise Martina Vlčková podala informaci o zasedání ekonomické komise, které se konalo 8. 9. 2021 v sekretariátu svazu. Hlavním bodem bylo jednání o rozpočtu Západočeského územního svazu na rok 2022, který byl 23. 9. 2021 členy výboru schválen. Pro rybáře je podstatné sdělení, že ceny územních povolenek k rybolovu se pro rok 2022 nemění.

Ing. Štípek informoval o nejdůležitějších bodech z jednání Rady ČRS, která proběhla 9. září 2021.
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/802-ze-zasedani-republikove-rady-zari-2021

Výbor dále jmenoval do funkce člena odboru lovu ryb udicí – muška Jiřího Pecha ml. a zároveň navrhl pana Pecha jako zástupce Západočeského územního svazu do odboru lovu ryb udicí – muška při Radě ČRS.

Výbor vzal na vědomí výpověď nájemní smlouvy na rybník Vícenice zaslanou místní organizací Klatovy. Platnost územních, celosvazových a celorepublikových povolenek na uvedeném rybníku by měla být na základě této výpovědi ukončena k 31. 12. 2022.


Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS


Přejeme Vám krásné podzimní dny!


Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více