Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (březen 2023)

Z VÚS.jpg

Dne 16. 3. 2023 se konalo již třetí zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS v letošním roce.

Předseda Ing. Štípek přivítal všechny zúčastněné a přednesl program jednání, který byl následně členy výboru schválen.

Předsedkyně ekonomické komise Západočeského územního svazu Martina Vlčková informovala o zasedání ekonomické komise, která se sešla v sídle svazu dne 13. 3. 2023. Hlavním bodem schůze byla účetní závěrka územního svazu za rok 2022, kterou komise doporučila výboru přijmout. Protože členové výboru neměli k předložené účetní závěrce žádné připomínky, byla následně schválena.

Hospodář Západočeského územní svazu Petr Dimitrov informoval o zasedání hospodářského odboru Západočeského územního svazu, které se konalo 7. 3. 2023 v sídle svazu. Hovořil o produkci na chovných rybnících místních organizací, která byla v roce 2022 v průměru 537 kg/ha, což je dobrým výsledkem. Díky velkému množství predátorů se nedá očekávat zlepšení. Dále informoval o plnění zarybňovacích plánů, řada ryb byla vysazena nad rámec zarybňovacích plánů. Diskutována byla otázka ceny násad ryb a jejich aktuální nedostatek.

Byly podány dílčí zprávy z členských schůzí místních organizací, kterých se někteří členové výboru zúčastnili jako delegáti. K územnímu svazu nebyly vzneseny žádné připomínky, ve většině organizací byla nízká účast členů.

Předseda Západočeského územního svazu přednesl nejdůležitější zprávy ze zasedání Rady ČRS, které se konalo dne 2. 3. 2023. Ze zasedání Republikové rady (březen 2023) (rybsvaz.cz)

Místopředseda JUDr. Alexander Šíma informoval o konferenci kárných orgánů ČRS, která se konala 15. 3. 2023 a vyhodnotila roční zkušenosti s novým systémem řešení rybářských přestupků v ČRS. Podrobná informace o případech projednávaných přestupcem a kárným senátem ÚS ČRS: Přehled kárných řízení a výsledků rybářské stráže v roce 2022 (crsplzen.cz).

Přejeme Vám hezké nadcházející jarní dny při rybolovu.

Marcela Šímová, DiS, referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více