OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Blíží se zahájení lovu dravců

Blíží se zahájení lovu dravců. Pro spoustu rybářů je den 16. června velkým svátkem. Břehy našich revírů začnou být v obležení vyznavači lovu ryb přívlačí, na mrtvou i živou rybku. Je povolen lov čeřínkováním a najdou se i vyznavači hlubinné přívlače.Proto si připomeňme několik pravidel.

Lov dravců tj. štika obecná, sumec velký, bolen dravý, candát obecný a okoun říční, kteří jsou jinak hájeni od 1. 1. do 15. 6., začíná 16. června.

 Zde stojí za zmínku, že v dřívějších dobách (vyhláška 103/1963 Sb.) platilo, jestliže připadne první nebo poslední den všeobecného zákazu na den pracovního klidu, zkracuje se tento zákaz o tento den. Tato vyhláška již neplatí a nová vyhláška 197/2004 Sb. již takovou právní úpravu neumožňuje. Proto znovu upozorňujeme, že lov dravců začíná až 16. června.


Lov 24 hodin

S tímto datem také začíná platit na vybraných revírech Západočeského územního svazu tzv. 24h rybolov. Na základě udělení výjimky od Ministerstva zemědělství na revírech:

platí výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 31. 8. 2019 v době od 00.00 do 04.00 hod.

ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:

  1.  Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
  2.  Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

Lov na bójku na Mži 4(431028) údolní nádrž Hracholusky

Lov na bójku je zakázán s výjimkou těchto lokalit (vyznačeno tabulemi):

  • katastrální území Těchoděly (ř. km 23,5–24,1),
  • úsek od obce Hracholusky k zátoce pod Radostí (včetně zátoky),
  • úsek od ústí Lučního potoka až k ústí Žebráckého potoka (levý břeh, včetně zátok, ř. km 27,0–28,6),
  • oblast u Rybářského domova (chata MO ČRS Plzeň1) v k. ú. Pňovany,
  • levý břeh (ř. km 33,0) – zátoka Úterského potoka,
  • pravý břeh proti zátoce Úterského potoka (ř. km 32,2–33,3),
  • pravý břeh proti areálu Škoda. Od ústí Sulislavského potoka k ústí potoka proti ČOV areálu Škoda,
  • pravý břeh od konce značené plavební dráhy (ř. km 40,0) až k ústí Peterského potoka.

Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě a ve zvolené hloubce. Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

Mapa s vyznačenými úseky, kde je lov na bójku povolen, 431028 Mže 4 ÚN Hracholusky převzatá z www. Rybáři Stříbro


Ať již budete lovit na revírech Západočeského územního svazu nebo v rámci celosvazového rybolovu, vždy se nejprve seznamte s bližšími podmínkami rybolovu, protože na každém revíru mohou být jednotlivá pravidla lovu dravých ryb upravena. Dodržujte rybářský řád, udržujte pořádek během lovu a pamatujte, že ryba je živý tvor a tak se k ní také musíme chovat. Odměnou za to nám budou krásné chvíle strávené na březích našich revírů.

 Petrův zdar.


Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz, máte něco,o čem by měli vědět i ostatní?

Napište nám