Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (květen 2019)

Na květnovém zasedání vyslechli členové výboru zprávu Mgr. Milana Platzera z kontroly usnesení z členských schůzí místních organizací. Několik místních organizací má v usnesení formální chyby a pouze u třech místních organizací p. Platzer nalezl chyby závažnější.

P. Vítovcová informovala o průběhu okresních kol a přípravě územního kola dětské soutěže Zlatá udice (https://www.crsplzen.cz/inpage/uzemni-kolo-zlate-udice-2019/). Záštitu nad územním kolem převzala Mgr. Radka Trylčová, členka rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství. Video z průběhu akce bude umístěno na kanál YouTube Zpč. ÚS.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informaci ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů.

Výbor odsouhlasil text darovací smlouvy od Lure Fishing Association s.r.o. (pořadatel závodu King of the Lake 2019) na podporu dravých druhů ryb v rybářském revíru č. 431 028 Mže 4, a to zarybněním nad rámec standardního zarybňovacího plánu. 

Členové výboru vzali na vědomí změnu termínu závodu divize v lovu ryb udicí - muška na 29. 6. (původní termín 6. 10.).

KÚ Plzeňského kraje vyhlásil rybářský revír 04 431 132 Malesice na rybnících Dravý 1 a 2. Zpč. ÚS obratem požádal o přenechání výkonu rybářského práva. Po obdržení rozhodnutí bude na revíru zahájen rybolov.

Předseda a jednatel informovali o setkání zástupců Zpč., Svč ÚS a Povodí Ohře v budově sekretariátu Zpč. ÚS, které se uskutečnilo 14. května 2019, více informací naleznete v samostatném článku.

Výbor rozhodl o poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč pro místní organizaci Ostrov na vápnění rybářského revíru Dalovický potok 2 PR 01 Velký rybník. Celkem bylo aplikováno 15 tun vápna a z akce přichystáme krátkou zprávičku.

 

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS