Přihlášení do RIS

Ze zasedání Západočeského územního svazu (červen 2022)

Z VÚS.jpg

Ve čtvrtek 16. června 2022 se konalo první zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS v novém volebním období.

Hosty jednání byli odstupující členové předchozího výboru územního svazu, hospodář Jaroslav Vogl, Ing. Václav Sochor a Ing. Otakar Šour.

Po schválení programu schůze a kontrole usnesení z minulého jednání členové výboru pozitivně zhodnotili 44. územní konferenci Západočeského územního svazu, která se konala 25. 5. 2022. https://www.crsplzen.cz/inpage/probehla-44-konference-zapadoceskeho-uzemniho-svazu-crs/ Ocenili zejména dobrou přípravu a organizační zabezpečení a klidný průběh jednání. Velkým přínosem bylo využití elektronického hlasovacího zařízení zapůjčeného od Rady ČRS.

V dalším bodu byli na návrh předsedy zvoleni místopředsedové Západočeského územního svazu -  JUDr. Alexander  Šíma, Michal Blahůšek a Dr. Karel Mach. Hospodářem byl zvolen Petr Dimitrov a jeho zástupcem Ing. Petr Votípka.

 

Jednatel Martin Bílý zhodnotil činnost odborů a komisí územního svazu za uplynulé období. Výbor poté rozhodl o zřízení následujících odborů a komisí na volební období 2022 – 2026 a současně jmenoval jejich předsedy a členy:

Hospodářský odborpředseda Petr Dimitrov, členové Michal Bláha, Martin Červenka, Ing. Hynek Dort, Martin Hráský, Jiří Huleš, Jaromír Lev, Lumír Pála, Jan Ševčík, Václav Šnajdr, Ing. Petr Votípka.

Ekonomická komise - předsedkyně Martina Vlčková, členové Veronika Čečková, Ing. Jiří Hofman, Ing. Alexej Ješenko, Pavel Strolený.
Komise propagační a výchovné práce – předseda Michal Blahůšek, členové Bc. Tomáš Kočica, Marcela Šímová, Tibor Šrámek, Václav Voříšek.

Odbor mládeže – předseda Jiří Podskalský, členové Ing. Josef Baron, Martin Bejm, Petr Havránek, Jan Hozman, Barbora Hozmanová, Pavel Kubinec, Antonín Metelka, Hana Pejšková, Václav Váchal, Jiří Vaníček, Josef Vorlovský, Miloš Zpěváček.
Odbor lovu ryb udicí – předseda Václav Louda, členové Silvie Havlíková, Jan Hozman, Daniel Kop, Miroslav Poupa.
Odbor rybolovné techniky – předseda PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA, členové Ludvík Čada, Jan Hozman, Vladimír Nejdl, Václav Váchal, Josef Vorlovský.

 

Zástupcem sportovních odborů a odboru mládeže ve výboru ÚS bude Dr. Karel Mach.

Pro nové volební období nebyl zřízen odbor čistoty vody a životního prostředí. Náplň tohoto odboru bude v rámci své pracovní náplně zajišťovat rybářský technik Zpč. ÚS Ing. Hynek Dort.

 

V dalším bodu jednání rozhodl výbor o cenách územních povolenek k rybolovu pro rok 2023. Po obsáhlé diskusi, v níž byla zvážena současná ekonomická situace, inflační vlivy a konstatována obtížná predikce cen ryb a dalších nákladů spojených s obhospodařováním rybářských revírů v roce 2023, shledali členové výboru současné ceny územních povolenek k rybolovu jako neudržitelné, a proto rozhodli o jejich navýšení. Roční povolenka pro dospělé (mimopstruhová i pstruhová) se bude v příštím roce prodávat za 1600 Kč - po třech letech cenové stagnace se jedná o zvýšení o 200 Kč. Cena roční povolenky pro mládež a ZTP vzroste o 100 Kč, její prodejní cena bude činit 800 Kč. U dětské povolenky dojde k navýšení o 50 Kč, tzn. na 300 Kč. Hostovací týdenní povolenka se zdraží o 200 Kč, tedy na 800 Kč. Měsíční povolenka bude z důvodu minimálního prodeje zrušena.

 

Marcela Šímová informovala v dalším bodu jednání o výsledcích územního kola dětské rybářské soutěže Zlatá udice, která se v letošním roce konala v Domažlicích. https://www.crsplzen.cz/inpage/uzemni-kolo-zlate-udice-domazlice-2022/  

Dále informovala o nominaci družstva územního svazu a jeho přípravě na národní kolo Zlaté udice, které proběhne od 17. do 19. 6. 2022 ve Vodňanech. Všem, kteří se na přípravě těchto akcí podílejí, patří poděkování výboru územního svazu.

Předseda Ing. Štípek dále informoval o nejpodstatnějších bodech zasedání Rady ČRS, které se konalo 2. června 2022 v rekreačním středisku ČRS Štědronín. Zásadním bodem bylo schválení smlouvy o podlicenci a financování připravovaného Rybářského informačního systému (RIS) mezi Republikovou radou a všemi územními svazy, na jejímž základě budou RIS financovat územní svazy a Rada.
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/916-ze-zasedani-republikove-rady-cerven-2022

Jednatel Martin Bílý informoval o nejdůležitějších bodech z porady jednatelů, která se konala dne
14. června v jižních Čechách.  Podstatná část jednání byla věnována vznikajícímu Rybářskému informačnímu systému.

Jménem výboru a sekretariátu Zpč. ÚS ČRS bych Vám chtěla popřát v době nastávajících letních prázdnin a dovolených mnoho krásných chvil strávených u rybářských revírů!

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více