Dodatek rybářského řádu ČRS, z. s., Zpč. ÚS - 2022

 • Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena:

  Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č. j. KUUK/3229/ZZ/20-14 ze dne 9. 11. 2020 platí na rybářských revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS na území Karlovarského kraje zákaz usmrcování a držení jelce jesena a mníka jednovousého.

  Dodatek soupisu rybářských revírů ČRS, z. s., Zpč. ÚS - 2022

  Upravuje:

  433 901 Otava 8 A – GPS Pěkného potoka je 49°7'47.096"N, 13°29'52.308"E

  Doplňuje:

  05 431 138 LOUČKY – MO Loket nad Ohří 0,436 ha
  GPS 50°12'13.04"N, 12°45'20.85"E

  Revír tvoří Rybník U Porcelánky v k. ú. Loučky u Lokte 0,436 ha.
  Zákaz vjezdu všemi vozidly přes pozemek porcelánky Rudolf Kämpf. Přístup povolen pouze lávkou přes Loučkovský potok u hřiště!

  421 503 TRNAVA – ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA 10,2 km 83 ha
  Republiková rada ČRS
  Uchovávaní ryb v haltýřích je zakázáno.

  441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE 50 ha
  Republiková rada ČRS
  Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky. Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Uchovávaní ryb v haltýřích je zakázáno. Lov ryb pod ledem – lov na dírkách v období od 1. 12. 2021 do 10. 3. 2022 a od 1. 12. 2022 do 10. 3. 2023.

  481 501 VLTAVA 16 – 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK 55,5 km 2 300 ha
  Republiková rada ČRS
  Uchovávaní ryb v haltýřích je zakázáno. Lov ryb nonstop od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.

  Výjimky na 24hodinový rybolov platí pro rok 2022 a 2023 v období od 16. 6. do 30. 9. na revírech
  431 028 Mže 4, 431 040 Ohře 19, 431 043 Radbuza 1 B a 431 059 Teplá 2
  ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:

  a) V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části,
  b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0:00 do 4:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje,
  c) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24:00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

  Ruší:

  431 092 BRADLAVA 1/R – MO Plánice 1 ha
  PR 06 – Rousovák, v k. ú. Neurazy 0,13 ha
  (GPS 49°26'33.137"N, 13°29'59.385"E)

  04 431 124 DRAHOTA – MO Šťáhlavy 3,8 ha
  (GPS 49°34'34.966"N, 13°42'0.224"E)

  Revír tvoří rybník Drahota v k. ú. Nové Mitrovice.

  431 036 OHŘE 15 – MO Loket nad Ohří 10 km 38 ha
  PR 02 – Pískovny, v k. ú. Krásno 0,4 ha
  (GPS 50°7'17.498"N, 12°46'42.32"E)

  431 082 ZUBŘINA 2 A – MO Domažlice 0,5 ha
  Revír tvoří nádrž:

  PR 02 – Chrastavice, v k. ú. Chrastavice 0,5 ha
  (GPS 49°27'25.011"N, 12°57'8.239"E)


  Dodatek soupisu rybářských revírů ČRS, z. s., Zpč. ÚS - 2022 ke stažení zde