OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

                                                                                                                                                                                                                                                      

VÝBOR ÚZEMNÍHO SVAZU

Jméno
Funkce v ÚS
Email
JUDr. Alexander Šíma
předseda
Michal Blahůšek
místopředseda, předseda odboru pro propagaci
Martin Bílý
jednatel
Jaroslav Vogl
hospodář
Ing. Petr Votípka
zástupce hospodáře
Ing. Felix Matulka
předseda ekonomické komise
Ing. Václav Rýdl
předseda odboru čistoty vody a životního prostředí
Mgr. Karel Mach
zástupce sportovních odborů a odboru mládeže
Zdeněk Hanzlíček
člen VÚS
Mgr. Alexandr Horák
člen VÚS
Lumír Pála
člen VÚS
Ing Václav Sochor
člen VÚS
Ing. Otakar Šour
člen VÚS
Ing. Jan Štípek
člen VÚS
Václav Voříšek
člen VÚS


Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišťuje plnění usnesení územní konference, hospodaří s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své činnosti předkládá zprávy územní konferenci.
Svolává jej předseda územního svazu.
Výbor územního svazu je v případě § 5 odst. 8 kárným orgánem druhého stupně.
Výbor ÚS schvaluje roční hospodářský plán, rozpočet a roční účetní  závěrku.
Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby místním organizacím, koordinovat jejich činnost a zabezpečovat společný rybolov a hospodaření na rybářských revírech.
Výbor územního svazu na své ustavující schůzi volí, na návrh předsedy, ze svého středu místopředsedu(y), rybářského hospodáře a další funkcionáře; nebyl-li některý z návrhů předsedy schválen nebo nebyl-li návrh vůbec podán, navrhujímístopředsedu(y), rybářského hospodáře a další funkcionáře členové výboru územního svazu. Předseda územního svazu je současně předsedou výboru územního svazu. Výbor rozhoduje o obsazení funkce jednatele územního svazu z členů ČRS, který je z titulu funkce členem výboru územního svazu. Jeho činnost je řízena a kontrolována předsedou výboru územního svazu.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.

DOTACE PRO ZÁPADOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ POSKYTUJÍ